Aprovat el ‘decàleg de Lleó’ com a full de ruta en política d’accessibilitat

La secretària d’Estat de Política Social, Amparo Valcarce, va aprovar el divendres 13 de juny el ‘Decàleg de Lleó’, deu directrius que serviran com a full de ruta europeu per a la implantació de polítiques d’accessibilitat i ‘disseny per a tots’. Aquesta aprovació va tenir lloc en el marc de la II Conferència Europea d’Accessibilitat i Disseny per a tots, que es va celebrar a Lleó i que va ser organitzada per la Xarxa Europea EdeaAN (European Design for all e-Accessibility Network).

Decàleg de Lleó per l’accessibilitat

Vivim en un societat canviant amb reptes com l’envelliment, el desenvolupament sostenible, l’atenció a la diversitat i la protecció del medi ambient. El disseny per a tots constitueix una eina útil per trobar solucions creatives a aquests reptes.

El disseny per a tots constitueix una estrategia fonamental per garantir els drets reconeguts per la societat.

Els governs tenen la responsabilitat d’impulsar i desenvolupar lleis i polítiques que assegurin que les persones puguin gaudir d’aquests drets.

El disseny per a tots ha de ser entès d’una forma àmplia i completa. Els productes, els entorns, les tecnologies, els servies i, en general, qualsevol àmbit de la societat, han de ser concebuts de forma que puguin ser utilitzats per totes les persones, independentment de les seves capacitats, circumstàncies i diversitats.

La participació dels usuaris és un aspecto esencial en totes les fases que intervenen en el procés de Disseny.

La formació és crucial per promoure el canvi d’actitut necessari perquè la societat aculli els principis de disseny per a tots. Les bases d’aquest canvi s’han d’establir a les escoles, a les universitats, en els centres educatius i a l’entorn familiar.

Les universitats tenen una important responsabilitat ètica en la formació dels futurs professionals. El disseny per atots ha de formar part dels plans d’estudi de totes les titulacions. La universitat, a més, ha d’assegurar la plena participació i evitar la discriminació en les seves infraestructuras, materials didàctics, entorns virtuals, tecnologies de la inforamció i de la comunicació. El Procés de Bolònia ens ofereix l’oportunitat d’acomplir aquests objectius.

El disseny per a tots suposa un recurs eficaz que han d’utilitzar les empreses i la indústria, per donar resposta a les canviants i variades necessitats del mercat, acomplint a més amb la seva responsabilitat social.

S’han de prendre iniciatives pioneres i avançades per promoure la investigació i la innovació en el desenvolupament de bens, serveis i equips, instal•lacions, i entorns, basats en els principis del disseny per a tots.

La societat de la informació i del coneixement només serà un projecte complet quan totes les persones puguin participar i beneficiar-se del potencial que les noves tecnologies ens ofereixen i ens oferiran en el futur.