El Cermi alerta de casos de segregació educativa d’alumnes amb discapacitat

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi) ha alertat de la proliferació de casos d’alumnes amb discapacitat que les seves respectives administracions obliguen a ser escolaritzats en modalitats d’educació especial, en contra de l’opinió de la família.

CARLOS ARIZCUN. Segons informa en una nota, "al Cermi i a les seves organitzacions membre arriben cada vegada amb més freqüència queixes i protestes d’alumnes i famílies que denuncien els intents de les Administracions educatives autonòmiques d’imposar recursos educatius segregadors, negant el dret a l’educació inclusiva i a la lliure opció de model d’escolarització."

En molts d’aquests casos, explica, alumnes amb discapacitat que segueixen els seus estudis en educació ordinària són forçats a passar a educació especial per canvi arbitrari de criteri de l'Administració educativa, sense tenir en compte els desigs i preferències de la persona amb discapacitat i de la seva família.

Segons el parer del Cermi, "aquestes decisions segregadores obeeixen a l’absència de mitjans|medis i recursos humans i materials per garantir l'educació inclusiva, la qual cosa porta les autoritats educatives a la solució fàcil d’imposar modalitats d’escolarització no normalitzades".

L’entitat recorda que tant la legislació educativa vigent com la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, ratificada per Espanya, estableixen un model garantista d’educació inclusiva i de llibertat d’opció, i indica que "qualsevol intent de soscavar aquests principis atempta contra els drets humans de les persones amb discapacitat".

Font: Crónica Social