Fundació Caser i la CECA creen una web amb la normativa sobre dependència

La Fundació Caser per a la Dependència i la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis (CECA) han desenvolupat una web que conté tota la normativa sobre dependència existent a Espanya.

Es tracta, segons van informar Caser i la CECA, d'una exhaustiva base de dades que comprèn tota la normativa estatal i autonòmica que actualment regula i desenvolupa la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència i que recull també els convenis entre l'Administració central i les autonòmiques.

La web (http://www.normativadependencia.es) s'actualitza diàriament i inclou informació complementària sobre la vigència, modificació o derogació de qualsevol norma en aquesta matèria.

La iniciativa ha partit del Comitè de Treball de la Fundació Caser per a la Dependència i l'ha realitzat la CECA.

Segons la Fundació Caser per a la Dependència, la web és un instrument innovador, que permetrà a professionals i a particulars estar al corrent de qualsevol actualització o modificació de les normatives en matèria de dependència d'una manera ràpida, àgil i senzilla.