ECOM presenta una candidatura a les eleccions 2011 al Consell Rector de l’IMD

El proper 2 d’abril, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona escollirà els membres que formaran el Consell Rector durant els propers quatre anys. El Consell Rector de l’IMD està format per membres de l’Ajuntament i deu representants dels diferents col•lectius de la discapacitat, dels quals cinc són representants del col•lectiu de persones amb discapacitat física. ECOM ha presentat una candidatura formada per cinc membres i la seva voluntat és aconseguir la màxima representativitat dins aquest òrgan per tal de poder seguir participant i influint en el disseny de les polítiques municipals en l’àmbit de la discapacitat a Barcelona i continuar treballant, igual que fa des de la seva pròpia entitat, per la millora de la qualitat de vida del col•lectiu de persones amb discapacitat física.
Els representants dels col•lectius de la discapacitat del Consell Rector de l’IMD són elegits per sufragi universal entre totes les persones residents a Barcelona, majors d’edat i amb un grau de discapacitat reconegut.
LA CANDIDATURA D’ECOM
Rere la mort de Maria José Vázquez (presidenta d’ECOM) el passat 8 de febrer, aquesta candidatura l’encapçala Antonio Guillén (vicepresident de la Federació ECOM Barcelona), Anna Collado (gerent d’ECOM), Erlinda Rodríguez (treballadora social i membre de la junta de la Federació ECOM Barcelona), Montse García (dissenyadora i sòcia fundadora i presidenta de l’associació ADISAUS), i Manel Mora filòleg i periodista, i president de l’Associació Blaugranes en cadira de rodes). Totes cinc persones estan vinculades al moviment associatiu de la discapacitat física de Barcelona en el qual participen activament per avançar en la igualtat d’oportunitats del col•lectiu i en el ple exercici dels seus drets.
El programa electoral proposat per ECOM inclou propostes en tots els àmbits des de l’educació, l’habitatge i el transport fins a la cultura, el temps lliure i l’esport. Propostes totes impregnades d’un concepte que ECOM considera clau per a la persona amb discapacitat: l’autonomia personal i la vida independent. La voluntat d’ECOM és impulsar un canvi de la visió de la persona amb discapacitat, potenciar la seva autodeterminació i totes aquelles capacitats i riquesa que aquestes persones també aporten a la societat.
Algunes de les propostes que ECOM fa en el seu programa electoral són:
- Dissenyar i executar un Pla de formació en vida independent adreçat als i les professionals d’atenció primària.
- Implantar la figura de l’assistent personal que garanteixi el projecte de vida independent de cada persona.
- Incentivar la utilització de les noves tecnologies com a mitjà per aconseguir una vida més autònoma.
- Potenciar la implantació d’habitatges per a la vida independent amb serveis comuns que assegurin portar a terme el projecte de vida que la persona amb discapacitat decideixi.
- Elaborar protocols de control de l’accessibilitat i de règim de sancions en cas d’incompliment de la legislació i normativa, des del plantejament del projecte fins a l’execució i el manteniment.
- Aprovar un nou Pla d’Accessibilitat a partir de la revisió de l’execució de l’anterior Pla.
- Defensar un model de transport públic que garanteixi l’autonomia de la persona usuària.
- Ampliar el Servei de Transport Porta a Porta a tota l’Àrea Metropolitana i treballar per un model de gestió de qualitat que doni resposta a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda.
- Elaborar un Pla Municipal per a la promoció de la integració laboral
- Garantir els recursos tècnics i humans per facilitar una educació inclusiva als alumnes amb discapacitat.
- Elaborar un Pla d’acció municipal que garanteixi l’accés lliure i autònom i integral a l’oferta cultural, d’oci i esportiu de la ciutat.