L’Institut Guttmann, amb la Síndrome Postpòlio

L’Institut Guttmann, que des de 1965 treballa en l’atenció mèdica i la rehabilitació integral de les persones amb una gran discapacitat d’origen neurològic, compta des del 2007 amb un Programa d’Atenció a les persones afectades de poliomielitis i síndrome postpòlio, que va ser impulsat conjuntament amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a través del CatSalut, i que és referent a tot Catalunya. Amb els seus poc més de dos anys de vida aquesta unitat de postpòlio de l’Institut Guttmann, que està formada per un equip interdisciplinar i liderada pel Dr. Enric Portell, ha atès més de 300 persones. Les visites per a aquest servei s’han de sol·licitar a través del metge de capçalera, que cal que lliuri al pacient un volant mèdic.

La Síndrome Postpòlio (SPP) és el terme que s’utilitza per descriure un deteriorament funcional progressiu que apareix vàries dècades després d’un episodi agut de poliomielitis amb seqüeles motores i que es caracteritza per un complex simptomàtic consistent especialment en fatiga progressiva, debilitat muscular i dolor. Amb menys freqüència es descriuen altres símptomes com la presència d’atròfica muscular, la dificultat de respirar i deglutir, els trastorns del son i la intolerància al fred. En definitiva, la SPP és una patologia crònica caracteritzada per un conjunt de símptomes, sobretot ‘pèrdua de força’, que apareixen en persones que havien sofert fa 30 o 40 anys un atac de poliomielitis i s’havien recuperat de forma parcial.

Avui en dia, la poliomielitis és una malaltia que està considerada com eradicada des de l’any 2002. La majoria dels pacients que van patir una poliomielitis a Espanya abans de la vacunació sistemàtica al voltant dels anys seixanta, tenen ara entre 45 i 60 anys. Aquestes persones han estat estables després d’haver recuperat part de les seves funcions, i han fet la seva vida d’acord amb aquesta recuperació però moltes vegades amb un discapacitat. A Catalunya l’anomenat síndrome postpòlio afecta, segons les dades disponibles, a un grup de persones que pot oscil•lar entre 1.500 i 5.800 persones, amb diferents graus d’afectació.

Actualment hi ha molt desconeixement sobre la síndrome Postpòlio i el reconeixement de les seves limitacions tant a nivell de la població general com dels propis afectats i dels professionals de la salut o altres professionals que intervenen directament o indirectament en la vida d’aquestes persones. És per això que serveis especialitzats en aquest tipus de patologies, com és el cas del Programa d’Atenció a les persones afectades de poliomielitis i síndrome postpòlio de l’Institut Guttmann són plenament imprescindibles.

Més informació:
Institut Guttmann
Tel.: 93 497 77 00
Sol·licitud de cita prèvia en el programa: admissions@guttmann.com