Creada a Catalunya una nova targeta acreditativa de la discapacitat

La conselleria d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya va presentar ahir la nova targeta acreditativa de la discapacitat. Més de 400.000 persones podran sol·licitar a partir del 4 de desembre aquesta targeta.

Amb aquest nou document acreditatiu, les persones amb una discapacitat legalment reconeguda podran acreditar de forma àgil i pràctica la seva discapacitat i s’evitarà que hagin de sol·licitar constantment certificats per acreditar el seu grau de discapacitat.

Paral·lelament, a partir de l’1 d’abril de 2010 els titulars de la targeta podran beneficiar-se de d’avantatges en l’àmbit de la cultura, la mobilitat, l’esport, l’oci i el lleure. Actualment, s’estan preparant acords amb diferents entitats públiques i privades per concretar els avantatges vinculats a la targeta. El Departament d’Acció Social i Ciutadania publicarà a la seva web una guia de tots aquests avantatges, que s’actualitzarà permanentment.

Podran demanar la targeta acreditativa totes les persones residents a Catalunya que tinguin reconegut un gran de discapacitat igual o superior al 33%. Actualment, 424.086 persones tenen el certificat de discapacitat a Catalunya.

Cal recordar que la targeta no substitueix el certificat de grau de discapacitat en format paper. El certificat és el document que acredita oficialment que una persona és discapacitada, és a dir, que té un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Per obtenir la targeta, l’usuari ha d’haver obtingut prèviament el certificat.

EL DISSENY DE LA TARGETA

La targeta serà un document públic, personal i intransferible i s’haurà de presentar acompanyat del DNI o el NIE. Inclourà les dades personals de la persona discapacitada, el seu DNI o NIE en text i format Braille, així com el percentatge de grau de discapacitat, la necessitat de tercera persona, el barem de mobilitat i la validesa, que podrà ser definitiva o temporal.

En el revers, hi haurà un codi de barres amb una numeració vinculada a la persona propietària de la targeta i una banda magnètica on estarà enregistrada tota aquesta informació.

El disseny de la targeta ha estat consensuat amb les organitzacions representatives del sector agrupades al Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), entre les quals es troba la Confederació ECOM Catalunya.

COM DEMANAR LA TARGETA

La nova targeta acreditativa de la discapacitat es podrà demanar a partir del 4 de desembre a les oficines d’atenció al públic del Departament d’Acció Social i Ciutadania. Per fer-ho, caldrà omplir una sol·licitud que es pot trobar a les mateixes oficines o bé descarregar directament de la pàgina web del Departament. Les dades de cada sol·licitud hauran de ser comprovades i actualitzades a la base de dades. Un cop enllestit aquest procés, els beneficiaris rebran la targeta al seu domicili a través d’una carta personalitzada.

Font: Departament d'Acció Social i Ciutadania