El 85% de les persones amb discapacitat opina que les noves tecnologies poden solucionar els seus problemes

Un 85% de les persones amb discapacitat consideren que les tecnologies de la Societat de la Informació poden solucionar els seus problemes, segons es desprèn de l'informe "Investigació sobre les tecnologies de la Societat de la Informació per a tots", que es va presentar el passat 17 de novembre, a Lleó, en el marc del I Congrés Nacional de Tecnologies Accessibles.

L'informe, elaborat per la Universitat Politècnica de Madrid a instàncies del Centre Nacional de Tecnologies de l'Accessibilitat (Centac), incorpora una enquesta realitzada a 60 organitzacions actives del sector de la discapacitat, en la qual la majoria d'enquestats creu que les tecnologies de la Societat de la Informació poden solucionar els problemes de les persones amb discapacitat, sobretot en les àrees de discapacitat visual i auditiva, no tant en la física o motriu i menys referent a discapacitat intel·lectual.

Segons les dades, aquest optimisme és més moderat en temes relacionats amb les possibilitats de les persones amb discapacitat per participar en la vida política i pública, en la vida cultural, i en les activitats de lleure i esport, i més elevat en àrees com la sanitat o l'educació.

Tanmateix, segons va destacar Miguel Ángel Valero, professor titular de la Universitat Politècnica de Madrid, només el 58% dels enquestats és capaç d'anomenar un producte o servei accessible.

Així mateix, la infantesa amb discapacitat i els col·lectius en risc d'exclusió, són els col·lectius que tenen més barreres d'accessibilitat tecnològica. Així, existeix, segons Valero, "una bretxa interna" dins del col·lectiu de la discapacitat.

Valero va afirmar que "la tecnologia és aprofitament pràctic", però que actualment hi ha una barrera "molt gran" entre necessitats i oportunitats. Així, es va referir a un informe de 2007 de l'UE, que reflecteix que l'accessibilitat en aquest sentit és "molt millorable" respecte a altres països no europeus com el Canadà o EUA.

Sobre el catàleg de productes i serveis accessibles en l'actualitat, Valero va destacar que la majoria d'aquests productes estan destinats a l'autonomia en la vida diària, seguits d'aquells dirigits a educació i formació; i, en últim lloc, se situen els productes centrats en altres àmbits com la participació en la vida política i pública.

Sobre la maduresa d'aquests productes i serveis, Valero va dir que la meitat d'ells estan comercialitzats, però que la resta estan en desenvolupament i molt pocs estan patentats, o són gratuïts. A més, la gran majoria d'ells han de veure amb Internet o telefonia mòbil, mentre que en telefonia fixa, en accés a caixers o en l'entorn de la domòtica no "s'ha fet tant èmfasi com en les noves tecnologies".

Valero va assegurar que els reptes són millorar la comunicació entre associacions de discapacitat i empreses, definir millor el concepte d'autonomia personal, treballar en les tecnologies clàssiques, com|com a telèfon fix, la domòtica o els caixers automàtics. A més, és necessari augmentar la disponibilitat de les tecnologies per a la discapacitat intel·lectual i la infantesa amb discapacitat.
Per la seva part, el director del Centac, José Antonio Valverde, es va referir al document com "una foto que mostra qui té les tecnologies, on estan ubicades i el seu nivell de desenvolupament". Es tracta, va dir, de veure les oportunitats existents per a les empreses del sector i les necessitats prioritàries al món de la discapacitat.

A més, va assegurar que "no és un informe de recomanacions sinó un informe operatiu" i va assenyalar que "no quedarà a un paper mort", sinó que s'actualitzarà un parell de vegades a l'any.

Font: Crónica Social