El barri de les Corts crea 39 noves places d’aparcament per a persones amb discapacitat prop dels equipaments del districte

El Consell municipal de les Corts ha aprovat una mesura de govern que reserva un total de 39 places d’aparcament als conductors amb algun tipus de discapacitat, al costat dels principals equipaments del districte, amb l’objectiu de facilitar l’accessibilitat de tothom als serveis públics. Aquests espais d’estacionament gratuït, només podran ser utilitzats per les persones que acreditin la seva disminució i durant el temps necessari per a fer ús de l’equipament en concret, però sense que s’hagi fixat cap límit horari d’estància.

El districte de les Corts ha editat un fullet amb un mapa que recull els 39 punts d’estacionament reservats junt a 29 equipaments del barri. S’han reservat places davant l’Ajuntament del districte, les administracions de la Generalitat i les estatals i les universitats. Així doncs, trobem places reservades davant d’instal·lacions de tota mena: dels dos centres d’assistència primària del districte, dels sis centres culturals i de serveis socials, del mercat, de les dependències de la Guàrdia Urbana, de la seu de l’Agència Tributària, de poliesportius i de les facultats de la Universitat de Barcelona i de la Politècnica de Catalunya.

Tots els grups polítics van avalar la mesura en el decurs del ple del districte, malgrat que el portaveu del PP, Sixto José Cadenas, va considerar-la insuficient ja que, en molts casos només hi ha una plaça reservada segons l’equipament, com és el cas dels casals de gent gran.

Font: El Punt Digital