ADFO difon la seva activitat de rehabilitació aquàtica juntament amb el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

El passat dijous 11 de març va tenir lloc, a Vic, sota l’organització del Grup d'Interès d'Osona i el Ripollès del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, una conferència sobre rehabilitació aquàtica per a persones amb discapacitat, que va ser impartida per Eva Cirera, fisioterapeuta responsable de l’activitat aquàtica de l’Associació Disminuïts Físics d'Osona (ADFO), entitat federada a ECOM, i Ariadna Pamplona, educadora social responsable de l’àrea de projectes de la mateixa associació.

La conferència va comptar a una part teòria, en què Cirera va explicar la utilitat dels exercicis dins de l'aigua per millorar la capacitat funcional de les persones amb dificultats motrius, i també d’una demostració pràctica, en la qual es va ensenyar com ADFO porta a terme aquestes activitats aquàtiques.

La fisioterapeuta Eva Cirera va parlar de tres conceptes que podem utilitzar per parlar de l'ús de l'aigua amb finalitats terapèutiques: activitat aquàtica, teràpia aquàtica i rehabilitació aquàtica. Seguidament va parlar de les propietats bàsiques de l’aigua, els seus beneficis; així com de les indicacions i contraindicacions d’aquesta teràpia i la metodologia de treball del fisioterapeuta.

Per a Cirera la rehabilitació aquàtica “ens proporciona un medi de treball diferent i efectiu per tal de dur a terme la rehabilitació funcional en gairebé totes les patologies que tracta la Fisioteràpia”. La conferenciant va remarcar la importància dels fisioterapeutes perquè els exercicis que realitzi cada persona dins del medi aquàtic siguin els adequats per la seva patologia i capacitats. Cirera va afegir que “dins de l’aigua i gràcies a la disminució de càrrega que experimentem, es facilita el moviment a persones que fora de l’aigua els és molt difícil mobilitzar-se o, fins i tot, impossible”.

Per la seva part, l’educadora social Ariadna Pamplona va fer una presentació d’ADFO, de quan va ser fundada (el 1982) i de la tasca que desenvolupa. Així, va explicar que ADFO és una entitat sense ànim de lucre que treballa per a la promoció integral de les persones amb discapacitat física a nivell comarcal.

L’activitat aquàtica d’ADFO està funcionant des del 2009 i respon a “una necessitat detectada en el col·lectiu”. Pamplona va explicar que les persones amb afectacions físiques (motores) “requereixen una rehabilitació intensa i llarga, i les situacions econòmiques d’aquestes persones, en la seva majoria, no són molt bones, motiu que dificulta i/o els exclou de poder accedir a serveis especialitzats de fisioteràpia”. Aquesta dificultat genera un sedentarisme que provoca més afectacions i lesions a les persones amb dificultats motores.

Amb la finalitat d’oferir una alternativa econòmica a la rehabilitació requerida per les persones amb discapacitat física, l’ADFO va iniciar una activitat de rehabilitació aquàtica, els objectius de la qual són afavorir el treball en grup entre persones amb capacitats diferents, potenciar la utilització d’espais municipals (en aquest cas, les piscines), potenciar l’autonomia personal i millorar l’autoestima.

Els serveis que ofereix aquesta entitat són diversos, com per exemple: el Servei d’Integració Laboral (SIL-OSONA), formació en recerca laboral, servei d’assessorament en accessibilitat a particulars i entitats, així com un servei integral d’atenció a la dependència, entre d’altres.