Totes les parades d'autobús de Barcelona seran accessibles per a les persones amb discapacitat el 2010

-L'Ajuntament adaptarà 1.800 parades de les 2.135 existents.
-Invertirà 3,7 milions d'euros del fons Zapatero | Es renovaran les marquesines.

Les 2.135 parades d'autobús de Barcelona seran totalment accessibles a les persones amb discapacitats a partir del gener del 2010. Gràcies al fons Zapatero, el procés d'adaptació s'ha pogut accelerar i l'Ajuntament es gastarà a partir de l'abril que ve poc més de 3,7 milions d'euros per arreglar les 1.800 parades que encara pateixen deficiències. Es dóna el cas que fins ara només s'havien adaptat 335 parades.
El pla té com a objectiu adaptar parada per parada en funció del carrer i del mobiliari urbà que l'envolta. Això vol dir que en cada cas es farà un estudi específic per avaluar quines mesures correctives s'hauran d'introduir per garantir que tothom pugui tenir accés fàcilment als 1.080 autobusos de la xarxa, que ja estan adaptats.
Totes les parades hauran de complir tres requisits bàsics. Les portes d'entrada i sortida hauran de quedar lliures d'obstacles i no podran coincidir amb guals, arbres i fanals. En cas de no tenir plataformes d'embarcament, es marcarà un punt de parada òptim. I l'amplada de la vorera lliure d'obstacles mínima serà de 2,1 metres per garantir els moviments amb cadira de rodes. El compliment d'aquests requisits podria obligar a moure alguna parada i a trasplantar algun arbre.
En paral·lel a aquest pla, amb data de caducitat del 31 de desembre, el consistori també preveu renovar al llarg d'aquest mandat el 50% de les marquesines i reconvertir 300 pals de parada en noves parades amb marquesina. De les 2.135 parades d'autobús actuals, 1.135 estan cobertes. La renovació consistirà bàsicament a instal·lar pantalles d'informació que anunciaran el temps d'espera dels autobusos. També estaran il·luminades.
Ara l'assignatura pendent per garantir l'accessibilitat universal al transport públic a Barcelona és la xarxa de metro. Segons l'Ajuntament, actualment ja hi ha 84 estacions adaptades amb ascensors i escales mecàniques, elements per a deficients visuals, facilitats per comprar i validar títols de transport, i plataformes que anivellen l'andana i els combois. Queden per adaptar 39 parades de metro més.

Font: Avui