Neix GuiaDis, una guia d’ajuts a la discapacitat

La Fundació ONCE ha presentat aquest mes de gener la Guia Online d’Ajudes a la Discapacitat, GuiaDis, que en col•laboració amb Obra Caja Madrid, han posat en marxa amb l’objectiu que esdevingui una eina perquè cada persona amb discapacitat pugui convertir-se en autodefensor dels seus propis drets. La guia es pot consultar a www.guiadis.es
GuiaDis ofereix una panoràmica del marc legal, internacional i nacional que protegeix els drets de les persones amb discapacitat, i una base de dades actualitzada, accessible i d’ús senzill que conté els ajuts públics que existeixen a l’actualitat per a les persones amb discapacitat i les seves famílies.
La cerca resulta senzilla donat que www.guiadis.es ofereix a l’usuari l’oportunitat d’escollir el tipus de recerca que més s’adapti a les seves necessitats, de manera que les consultes es poden realitzar tenint en compte diferents paràmetres com són la situació de l’usuari, el tipus de recurs que es vol localitzar així com l’àrea d’aplicació d’aquest.
Un cop localitzat l’ajut concret, l’usuari pot accedir a una fitxa que conté la descripció i els requisits essencials d’aquest ajut, a més d’un enllaç a la font originària i les dades d’on s’ha de dirigir si vol fer-la efectiva.
Guiadis proporciona també l’oportunitat de consultar els centres d’atenció que en cada àmbit proporcionen o faciliten algun tipus de servei relacionat amb la discapacitat. També, posa a disposició de l’usuari serveis afegits que poden ser del seu interès com informació general relacionada amb la discapacitat, així com una altra sèrie d’opcions que serviran per aconseguir el millor rendiment d’aquesta eina. També a l’apartat anomenat Llistat Generals conté estadístiques que permeten a l’usuari obtenir una orientació general en funció de l’àmbit territorial, tipus i àrea d’aplicació dels ajuts recollits a la base de dades.

Font: Solidaridad Digital