Avança la proposta del CERMI de rebaixar dos anys l'edat de jubilació dels treballadors amb un grau de discapacitat del 45%

Si tot avança com sembla, els treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 45% l'esperança de vida dels quals es vegi minvada de manera important per aquesta circumstància podran jubilar-se als 56 anys en lloc de als 58 com estava establert fins ara. Aquesta modificació de la normativa de Seguretat Social, que va ser presentada pel CERMI als grups parlamentaris del Congrés, ha prosperat en el debat de la ponència del Projecte de Llei sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, en tràmit en aquests moments a la cambra baixa.

Amb aquesta reducció de l'edat de jubilació, més treballadors amb discapacitat es podrien acollir a aquest benefici social, que va entrar en vigor el gener de 2010 i que ara es veu ampliat en dos anys.

A més d'aquesta millora, la ponència també ha recollit una altra proposta del CERMI consistent en la regulació de la figura del conveni especial de Seguretat Social per a treballadors amb discapacitat amb especials dificultats d'inserció laboral, de manera que aquests puguin fer aportacions contributives directes a la Seguretat social per cobrir contingències com la jubilació i per mort i supervivència.

Font: CERMI