Barem únic a totes les CC.AA per establir el grau de discapacitat

El Consell de Ministres va aprovar ahir un Reial Decret pel qual es modifica el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat. El canvi consisteix en establir un únic barem en totes les comunitats autònomes per determinar quan cal l'assistència d'una tercera persona, tant en les situacions de discapacitat, com en les de dependència.
La norma aprovada ahir modifica un altre Reial Decret de 1999, per adaptar-lo a un Reial Decret de 2011, que es va dictar en desplegament de la Llei de Dependència. Amb aquesta modificació, a més, se suprimeix l'obligació d'assenyalar el tipus de discapacitat física, psíquica o sensorial en el certificat del grau de discapacitat. Es protegeix, d'aquesta manera, la privacitat de la persona amb discapacitat. Així mateix, la informació sobre el grau de discapacitat només es lliurarà a instàncies de la mateixa persona interessada o del seu tutor o representant legal, si s'escau.
Amb la reforma aprovada ahir, Espanya s'adapta al que assenyala la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, que defineix la discapacitat com un concepte que evoluciona i estableix que els Estats tenen el deure de protegir la privacitat de la informació sobre la salut d'aquestes persones.