Govern i Taula del Tercer Sector signen un nou Pla de Suport al Tercer Sector Social

El Govern català i la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, de la qual forma part la Confederació ECOM Catalunya, van signar i presentar avui un nou Pla de Suport al Tercer Sector Social. L’acte de signatura del Pla es va celebrar al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, presidit pel M.H. President de la Generalitat de Catalunya, sr. Artur Mas. També hi van ser presents, per part del Govern, el conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, així com alts càrrecs de tots els Departaments de la Generalitat que hauran de dur a terme les mesures previstes en el Pla. Per part de la Taula del Tercer Sector, hi van assistir la seva presidenta, Àngels Guiteras, els presidents i presidentes de les 31 federacions d’entitats membres de la institució, entre ells Antonio Guillén, president d’ECOM, acompanyat de Marta Obdulia, la gerent de l’entitat, i també una àmplia representació de les 4.000 entitats socials que agrupa.
El Pla signat ahir consta de 50 mesures que el Govern s’ha compromès a dur a la pràctica, sigui des dels diversos Departaments de la Generalitat, sigui com a demandes davant del govern de l’Estat, o sigui per mitjà de la col•laboració amb la Taula del Tercer Sector. Es tracta de mesures que no suposen cap despesa addicional per als pressupostos de la Generalitat, d’acord amb un requisit pactat prèviament per les dues parts, però que igualment suposaran un avenç important per a l’enfortiment del Tercer Sector Social català. Aquest és el segon Pla de Suport al Tercer Sector Social del Govern català, puix que l’anterior executiu va impulsar un primer Pla per al període 2008-2010.
El Pla es posarà en marxa en un moment d’increment alarmant de les necessitats socials i de les situacions de vulnerabilitat, i també d’augment de les dificultats de les entitats socials per donar-hi resposta a causa dels problemes pressupostaris i de tresoreria de les Administracions i de la restricció del crèdit bancari. Per això la Taula del Tercer Sector ha acollit amb satisfacció aquest Pla del Govern, per la seva oportunitat i pel compromís envers el sector que demostra, malgrat les dificultats de l’administració catalana per pagar puntualment els concerts, contractes i subvencions a les entitats socials. La Taula del Tercer Sector confia que el Pla serveixi per enfortir l’activitat i la capacitat de les entitats socials del país per atendre els col.lectius més vulnerables i per cooperar més i millor amb les Administracions en la preservació del model català de benestar i cohesió social.
El conjunt de mesures d’aquest nou Pla s’han agrupat en quatre àmbits:
I. Millora de la suficiència econòmica
II. Formació i assessorament
III. Foment social i reconeixement
III. Simplificació i facilitació de la relació amb l’Administració
I dins d’aquests àmbits, les mesures s’orienten als objectius següents:
• Accés a finançament
• Cessió d’espais
• Professionalització i millora de la qualitat
• Relacions amb el món empresarial
• Simplificació de les relacions i dels tràmits amb l’Administració
A continuació s’indica una selecció d’algunes de les 50 mesures, vinculades a aquests diversos objectius:
Mesura 3: Concertar en el termini de tres anys totes les places de serveis per a discapacitats
Mesura 5: Impuls de les línies de crèdit de l’ICF a les quals les entitats socials poden acollir-se
Mesura 14: Elaboració de plecs de prescripcions tècniques que fomentin la compra social a les entitats del tercer sector
Mesura 17: Mesures dirigides a incloure l’IVA en el preu dels procediments de contractació pública quan hi intervinguin entitats del tercer sector
Mesura 19: Impulsar un espai de diàleg amb les fundacions de les caixes d’estalvi per donar continuïtat a la seva obra social
Mesura 23: Cessió d’immobles de l’Administració a les entitats socials
Mesura 31: Desenvolupament d’un curs de formació de directius i gestors de recursos humans per a entitats del tercer sector
Mesura 32: Pla pilot per incloure el voluntariat en entitats socials dins la formació acadèmica de l’ESO
Mesura 36: Celebració d’una cimera anual entre les federacions d’entitats de la Taula del Tercer Sector i el president de la Generalitat
Mesura 39: Grup de treball interdepartamental per simplificar els procediments de sol.licitud, tramitació i justificació de les subvencions
Mesura 43: Seguir exigint al govern de l’Estat el traspàs del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials
Mesura 45: Demanar al govern de l’Estat la reforma urgent de la Llei de mecenatge per facilitar l’arribada de finançament privat a les entitats socials