Les entitats membres d’ECOM reben un total d’1.466.500 € de la convocatòria de la recaptació del 0,52% de l’IRPF destinada a ‘altres finalitats d’interès social’

- La quantia obtinguda permetrà fer realitat projectes adreçats a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física.
- La xifra aconseguida representa el 233% de l’obtinguda en la convocatòria de l’any 2007.
- Del total dels diners rebuts, el 96% correspon a projectes d’entitats catalanes.
- ECOM considera que les bones negociacions del Govern de la Generalitat i, concretament, del Departament d’Acció Social i Ciutadania, han estat primordials en l’èxit aconseguit.

Marcar la creu a “altres finalitats d’interès social” de la declaració de la renda és un exercici molt senzill per a les persones i amb el que poden contribuir a fer realitat grans projectes. Així ho demostra el resultat obtingut enguany per les entitats membres d’ECOM que van presentar a aquesta convocatòria de la recaptació del 0,52% de l’IRPF del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte un total de 35 projectes dels quals han estat subvencionats el 50%. Aquests projectes s’adrecen a l’atenció de les persones amb discapacitat física i tenen a veure, molt especialment, amb la construcció i adequació d’equipaments de serveis socials (residències, centres d’atenció diürna, centres ocupacionals...) i amb l’atenció domiciliària d’aquest col·lectiu.

Els diners obtinguts a través d’aquesta convocatòria permetran fer realitat un total de 14 projectes distribuïts pràcticament per la totalitat del territori català. Aquests donaran servei directe a 550 persones i indirecte a més d’un miler de persones, si es tenen en compte els beneficis que aquests projectes comporten a l’entorn familiar de les persones beneficiàries.
Per a aquesta convocatòria del Miniterio de Educación, Política Social y Deporte ECOM actua com a representant de les més de 150 entitats de persones amb discapacitat física que la integren i s’encarrega d’aplegar el global de projectes de les entitats, revisar-los i presentar-los. Així mateix, ECOM, amb l’objectiu d’aconseguir el màxim de beneficis per a les seves entitats, assumeix la responsabilitat de reunir-se amb els diferents membres de l’executiu català, del Parlament, del Congrés dels Diputats i del Ministeri per tal de donar a conèixer els projectes i fer valer la necessitat d’aquests per al col·lectiu de persones amb discapacitat física. ‘Enguany estem molt satisfets amb la feina feta perquè la bona tasca duta a terme pels professionals d’ECOM i el seu equip directiu, així com les nombroses reunions que s’han mantingut amb els representats polítics, han tingut una bona recompensa’, afirma María José Vázquez, presidenta d’ECOM. ‘Gràcies a la recaptació obtinguda a través de la convocatòria del 0,52% de l’IRPF, un nombre important de projectes orientats a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física podran fer-se realitat’, afegeix.

La presidenta d’ECOM considera també que el paper jugat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i, més concretament pel Departament d’Acció Social i Ciutadania, amb la consellera Carme Capdevila al front, i l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials ‘ha estat molt important per fer que els recursos arribin a Catalunya’. ‘La recaptació obtinguda a través del 0,52% de l’IRPF, garanteix que la inversió duta a terme pel Govern i els municipis catalans en molts dels projectes que s’han presentant a aquesta convocatòria pugui arribar finalment a bon port’, comenta.