ECOM present al Consell de participació del PRODEP

Com a membre del Consell de Participació del Programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència (PRODEP), ECOM ha participat en els darrers mesos en tres grups de treball els quals tenien la finalitat d’orientar la intervenció i formular recomanacions generals per a la millora de l’articulació del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD).

El Consell de Participació del PRODEP és l’òrgan de representació dels diferents agents socials implicats i relacionats en la promoció de l'autonomia personal i l'atenció de la dependència a Catalunya. Entre les seves funcions es contempla la participació en la detecció i definició de les necessitats de les persones amb dependència i de les seves famílies; la canalització de peticions i propostes de les entitats que hi participen, la promoció de la comunicació, la informació i el intercanvi d'opinions; així com l’estimulació del debat general sobre l'àmbit d'actuació del PRODEP.

En el marc de les seves activitats, el Consell de Participació va decidir la constitució de tres grups de treball amb la finalitat d’orientar la intervenció i de formular recomanacions generals per a la millora de l’articulació del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD). Aquests grups, en els quals ECOM ha estat present, s’han estructurat al voltant dels següents temes específics: la valoració de la situació oficial de dependència; la promoció de l’autonomia personal; i el paper de les entitats.

Fruit del treball d’aquests grups s’ha elaborat un document en què es recull la situació actual i les problemàtiques identificades a més de recomanacions en cadascun dels tres grups. Aquest document s’aprovarà en el Plenari del Consell de Participació i es passarà al Consell de Direcció. Posteriorment es farà una devolució del document, especialment de les recomanacions proposades.