L’Ajuntament de Terrassa obre l’Oficina Tècnica per a la Promoció de l’Accessibilitat

L’Ajuntament de Terrassa ha obert l’Oficina Tècnica per a la Promoció de l’Accessibilitat, donant resposta a un dels compromisos assolits al primer plenari del Pacte de Terrassa per l’Accessibilitat Universal, celebrat el 19 de març passat. La tinent d’alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, ha presentat aquest servei i d’altres accions realitzades per l’Ajuntament en les jornades “Ciutats accessibles – millors pràctiques” celebrades entre els dies 20 i 22 de maig a Gdynia (Polònia). La resta de ciutats participants han estat Barcelona, Berlín, Estocolm, Grenoble, Ljubljana Nantes i Turku.

L'Oficina Tècnica per a la Promoció de l’Accessibilitat ofereix informació i assessorament tècnic en temes d’accessibilitat. També s’encarrega de recollir les peticions o propostes de millora de les entitats i de la ciutadania en general, en aquest àmbit, i canalitzar-les cap als serveis municipals responsables. Aquesta oficina està ubicada al carrer del Pantà, 20, on es fa l’atenció presencial de les persones o entitats que ho requereixin. Cal demanar cita prèvia al telèfon 93 733 69 00 o bé al correu electrònic: oficina.accessibilitat@terrassa.cat, que estarà operatiu a partir del dilluns 27 de maig. Les peticions o consultes ciutadanes també es podran tramitar a través d’aquest correu.

La tinent d’alcalde Carme Labòria també ha exposat a les jornades de Polònia les experiències desenvolupades a la ciutat per impulsar la participació i la implicació de les entitats i col·lectius de persones amb discapacitats. Aquest treball conjunt es fa a través de la Comissió d’Accessibilitat, la Taula de la Discapacitat i el Plenari del Pacte Terrassa per a la Universitat Universal. El mètode desenvolupat a Terrassa ha estat considerat innovador i ha despertat l’interès de la resta de ciutats participants en les jornades de Polònia.

La signatura del Pacte Terrassa per a l’Accessibilitat Universal, el 26 de juliol de 2012, va representar un salt qualitatiu en les accions per al foment de l’accessibilitat, perquè integra tres instruments diferents: el Pla de l’Accessibilitat, la Comissió d’Accessibilitat de la Taula de la Discapacitat i el conveni amb l’entitat Prou Barreres, que assessora l’Ajuntament en matèria d’accessibilitat des del 2011. Aquest pacte, signat per representants de 37 entitats, inclou diverses mesures, entre elles la constitució d’un plenari integrat per representants de les entitats membres de la Taula de la Discapacitat de Terrassa, altres associacions no vinculades a la discapacitat, ciutadans que s’han adherit a títol individual, associacions de veïns, col·legis professionals, entitats empresarials i partits polítics. Un dels primers acords del plenari va ser la creació de l’Oficina Tècnica per a la Promoció de l’Accessibilitat.