La Federació ECOM suma dues entitats noves

En la seva última junta directiva, ECOM ha federat a dues entitats noves:

. ASOCIACIÓN COREA DE HUNTINGTON DE CASTILLA Y LEÓN. Aquesta associació té entre les seves finalitats l'ajudar als afectats i als seus familiars mitjançant programació de xerrades, publicacions, seminaris, suport psicològic i recaptació de fons de les diferents administracions. Compta amb seu a Burgos.

. CENTRE OCUPACIONAL GRANS DISMINUÏTS CIUTAT VELLA SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA. El 1991 es crea a Barcelona el Centre Ocupacional per a Grans Disminuïts Físics Sínia, de l'ICASS, donant a la cooperativa COGD Ciutat Vella SCCL la gestió del centre. La protecció, assistència, previsió, recuperació laboral i promoció de les persones amb discapacitat psíquica i física, per tal de fer possible la seva integració, és un dels seus principals objectius. Compta amb seu a Barcelona.

Amb la suma d'aquestes dues entitats ja som 178 les entitats federades a ECOM.