Oberta la convocatòria de participació al IV Congrés del Tercer Sector Social

Els propers 27, 28 i 29 de novembre de 2013 tindrà lloc a Barcelona el IV Congrés del Tercer Sector Social, que com en la darrera edició se celebrarà al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), sota l’organització de La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Una part essencial dels continguts d’aquests congressos biennals es nodreix de les aportacions i propostes del conjunt de les entitats del Tercer Sector Social, tant de Catalunya com d’altres territoris, així com d’altres institucions i organitzacions que hi col•laboren i hi tenen relació. És per això que, com en anteriors edicions, la Taula ha obert la Convocatòria de participació al IV Congrés per tal que les entitats puguin presentar les seves propostes.

Enguany les propostes per al IV Congrés del Tercer Sector Social han de versar en dos àmbits temàtics: la innovació en la intervenció social de les entitats del Tercer Sector Social, i les innovacions organitzatives o en la gestió en l’àmbit del Tercer Sector. A banda de les temàtiques, les propostes que es presentin s’han d’ajustar a les següents modalitats:

EXPERIÈNCIES: S’entén per experiències qualsevol iniciativa innovadora que mostri avenços, bones pràctiques i solucions innovadores en l’acció social. De les que arribin se’n seleccionaran 60, que seran exposades a l’Àgora d’experiències, un espai dinàmic i interactiu on es fomentarà una relació de proximitat amb els participants del congrés. La data límit de presentació d’experiències és el 31 de juliol, i cal fer arribar les propostes a través del web del congrés (www.congrestercersector.cat).

VÍDEOS: Enguany s’han pensat en un espai durant tot el Congrés on s'hi aniran projectaran els millors vídeos produïts per entitats socials, sobre projectes, serveis, actes, espots... Dels vídeos projectes se’n premiaran tres, un per cadascuna de les categories següents: vídeo que reflecteixi millor els objectius i el tema del IV Congrés; vídeo que destaqui per la seva realització participativa; i vídeo amb el contingut o missatge més innovador. Els guanyadors seran seleccionats pel Comitè Organitzador tenint en compte la puntuació obtinguda en el sistema de selecció explicitat a les bases de la convocatòria.

SERVEIS O PROJECTES PER VISITAR: Els matins del dia 27 i del dia 29 s’oferirà un programa per visitar ‘in situ’ entitats del Tercer Sector Social d’arreu de Catalunya que estan duent a terme activitats, projectes i serveis innovadors que mereixen ser vistos en directe. S’oferiran diverses rutes en les quals es podran visitar entre 2 i 4 entitats, en grups d'entre 10 i 20 persones. Les entitats del Tercer Sector Social que considerin que algun dels seus projectes o serveis innovadors mereix una visita en directe, ho poden proposar abans del 31 de juliol omplint el formulari que hi ha al web del congrés. A partir de totes les propostes rebudes el Comitè Organitzador del Congrés seleccionarà les propostes de més interès per als congressistes d'acord amb el sistema de puntuació que figura en les bases de la convocatòria.

Al web del Congrés del Tercer Sector Social trobeu les Bases de Participació on hi ha informació ampliada i detallada sobre com participar en el congrés.