El Parlament aprova la Llei de gossos d'assistència per a persones amb discapacitat

El Parlament de Catalunya va aprovar ahir la Llei de l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitats usuàries de gossos d’assistència. La nova llei s’ha aprovat per unanimitat. La consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, va explicar que aquesta normativa suposarà un pas endavant respecte a la Llei que regula l’accés a l’entorn de les persones amb disminució visual acompanyades de gossos pigall, ja que no només dóna cobertura als usuaris i usuàries d’aquest tipus de gossos, sinó també a totes aquelles persones amb discapacitat auditiva, física, autisme o determinades malalties que són assistides per altres gossos especialment ensinistrats per a guiar-les, ajudar-les en les tasques diàries o avisar-les de perill o d’atacs imminents.

La nova Llei garanteix l’accés als llocs, locals, establiments, allotjaments, transports i espais públics o d’ús públic a les persones amb discapacitat i els seus gossos d’assistència. També regula l’ensinistrament i cura d’aquest tipus de gossos, així com els centres encarregats de fer-ho.

La Llei determina que els usuaris i usuàries de gossos d’assistència poden accedir amb els seus animals als espais següents:

- Llocs, locals i establiments públics com ara els centres d’esbarjo i de temps lliure, les instal·lacions esportives, els centres oficials, els centres d’ensenyament i els museus, entre altres.
- Allotjaments i altres establiments turístics com ara hotels, campaments, parcs aquàtics o zoològics.
- Transports públics.
- Platges, rius, llacs i altres superfícies o masses d’aigua, sempre que els usuaris i els seus gossos compleixin allò que estableixen les ordenances municipals per als animals de companyia.
- Espais naturals de protecció especial on es prohibeixi expressament l’accés amb gossos.

La norma també garanteix que l’usuari o usuària té dret a mantenir al lloc de treball el gos al seu costat. A més, ha de poder accedir acompanyat de l’animal a tots els espais de l’empresa en que duu a terme la seva tasca professional en les mateixes condicions que la resta de treballadors.

CARNET I IDENTIFICATIU ESPECÍFIC

La Llei classifica els gossos d’assistència en les tipologies següents:
- Gos guia o pigall: educat i ensinistrat per guiar una persona amb discapacitat visual o sordcega.
- Gos de servei: educat i ensinistrat per prestar ajuda en les activitats de la vida diària, tant a l’entorn privat com a l’entorn extern a les persones amb discapacitat física.
- Gos de senyalització de sons: educat i ensinistrat per avisar les persones amb discapacitat auditiva de diferents sons i indicar-li la font de procedència.
- Gos d’avís: educat i ensinistrat per avisar les persones que pateixen malalties com l’epilèpsia, la diabetis o altres malalties, que puguin necessitar el seu servei.
- Gos per a persones amb trastorns de l’espectre autista: educat i ensinistrat per tenir cura de la integritat física, controlar situacions d’emergència i guiar la persona amb aquesta discapacitat.

Actualment, a Catalunya hi ha uns 200 gossos d’aquestes característiques, majoritàriament del tipus guia o pigall.

La condició de gos d’assistència es reconeixerà mitjançant un carnet atorgat pel Departament d’Acció Social i Ciutadania. El gos també portarà un distintiu d’identificació oficial en un lloc visible. A més, haurà de passar per una revisió sanitària anual per certificar que compleix totes les condicions higièniques i sanitàries que marca la normativa.

El Govern donarà suport econòmic als usuaris i usuàries de gossos d’assistència per ajudar a cobrir les despeses de manteniment d’aquests gossos.

ELS CENTRES D’ENSINISTRAMENT

El Departament d’Acció Social i Ciutadania serà l’encarregat d’autoritzar els centres d’ensinistrament de gossos d’assistència a Catalunya. Entre d’altres requisits, aquest tipus de centres hauran de comptar amb l’espai físic suficient per l’ensinistrament de gossos; complir amb la legislació vigent en matèria de salut i protecció animal i medi ambient; pertànyer a alguna associació o federació europees o internacionals de gossos d’assistència; i disposar com a mínim d’un director/a, un professional de l’ensinistrament de gossos d’assistència amb la qualificació adient, un/a veterinari/ària i un/a psicòleg/òloga.

La Llei també inclou la creació d’un Registre de centres i unitats de vinculació, que és la formada per la persona amb discapacitat i el gos especialment ensinistrat per a ella.

D’altra banda, normativa preveu la creació en un termini màxim de dos anys d’una qualificació professional d’ensinistrament de gossos d’assistència. Acció Social i Ciutadania i el Departament d’Educació ja estan treballant per crear aquesta nova qualificació. Mentrestant, podran exercir com a professionals en els centres reconeguts, les persones que acreditin una experiència mínima de dos anys en aquest camp o les que estiguin en possessió d’un títol o diploma d’ensinistrament de gossos d’assistència per una altra escola nacional o estrangera de reconegut prestigi.

Font: Nota de premsa del Departament d'Acció Social i Ciutadania.