La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social a Catalunya ofereix formació sobre la Inscripció de les Entitats Socials al ‘Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI)’

Amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les entitats socials per a la participació en els processos de contractació pública, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social a Catalunya, de la qual ECOM en forma part, organitza el dimarts 18 de novembre, de 10 a 11.30 h, una sessió de formació adreçada a les entitats del tercer sector sobre la ‘Inscripció de les Entitats Socials al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI)’. Recentment la Taula ja va organitzar dues sessions formatives sobre aquesta qüestió però la demanda va superar les expectatives i algunes entitats no van poder participar-hi. Per això, la Taula ha programat aquesta nova sessió de formació, que tindrà lloc a la seu del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya (Gran Via, 639, planta baixa, Barcelona).

Des de l’any passat la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat disposa d’un Registre
Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI). Es tracta d’un registre públic i gratuït amb validesa
per a totes les AAPP de Catalunya, destinat a facilitar dades actualitzades sobre les empreses
licitadores a les meses i òrgans de contractació. El registre és voluntari per a les empreses
mercantils, però preceptiu per a les entitats del tercer sector. Segons ha informat la Generalitat de Catalunya, fins a dia d’avui són molt poques les entitats socials inscrites en aquest registre, sigui per desconeixement, per dificultats d’omplir els formularis o per altres motius. Aquest fet dificulta no només l’accés de les entitats del nostre sector a molts processos de contractació pública, sinó també que les mateixes administracions públiques puguin complir satisfactòriament els seus objectius de compra i contractació socials.

Inscripcions:
Adreceu-vos a la Taula d’Entitats del Tercer Sector: taula@taulasocial.org o 93 310 57 07, i indiqueu nom de la persona i entitat. Les places són limitades.