ECOM obté per a les seves entitats federades gairebé 1.400.000 d’euros a través de la convocatòria del 0,7% de l’IRPF 2015, aproximadament 200.000€ més que la convocatòria anterior

En la darrera convocatòria del 0,7% de l’IRPF 2015, ECOM ha obtingut per a les seves entitats federades un total d'1.365.236€, un 49,15% de la quantitat sol·licitada en aquesta convocatòria.

Enguany s’ha aconseguit augmentar els projectes finançats respecte de la convocatòria anterior, i com a novetat, finançament per als projectes sol·licitats dins del programa d’inserció sòciolaboral de les persones amb discapacitat física. En xifres absolutes, el finançament global ha augmentat més de 200.000€.

ECOM va presentar a aquesta convocatòria del 2015 un total de 59 projectes, dividits en quatre programes. Al primer, el de promoció de l’autonomia personal, adaptació d’habitatges i la integració social de les persones amb discapacitat, s’hi van presentar 27 projectes i han aconseguit finançament 24. Són projectes orientats a oferir assessorament, acompanyament, suport, atenció domiciliària, rehabilitació, ajuda mútua, etc., amb la finalitat de fomentar l’autonomia personal, la vida independent, l’autodeterminació i la inclusió social de les persones amb discapacitat física, moltes d’elles en situació de dependència.

Al segon, el de centres d’atenció diürna, centres residencials i habitatges tutelats o de convivència, s’hi van presentar 10 projectes, dels quals han aconseguit finançament un total de 8, que tenen per objecte millorar centres ja en funcionament o dotar d’equipament centres que responen a la tipologia que contempla aquest programa (centres d’atenció diürna, centres residencials...).

Al tercer, el d’atenció nocturna, serveis de respir i suport a les famílies que tenen al seu càrrec persones amb discapacitat, s’han presentat 14 projectes, i tots han aconseguit finançament.

En el quart i darrer programa, el d’inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat física, cal destacar que ha estat subvencionat per primera vegada. S’han presentat 8 projectes i tots han aconseguit finançament.

Així doncs, en total, ECOM ha aconseguit en aquesta convocatòria finançament per a 54 projectes dels 59 presentats. 37 d’aquests projectes ja havien obtingut finançament en convocatòries anteriors i 17 és el primer cop que n’obtenen. Així mateix, aquest any hi ha hagut un augment en la partida de gestió i administració que la Federació Ecom rep per a poder fer front a les despeses de la gestió d’aquesta convocatòria, generat per la incorporació del programa 4 , i un augment per la gestió del programa 1.