Govern espanyol i CCAA es comprometen a reconèixer les prestacions en un termini màxim de 6 mesos

La ministra de Sanitat i Política Social, Trinidad Jiménez, va anunciar ahir després de la reunió del Consell Territorial de Dependència, l’acord assolit entre el seu departament i totes les comunitats autònomes, pel qual es comprometen a dictaminar les prestacions de dependència en un termini màxim de sis mesos --que serà de trenta dies en el cas de nens menors de 3 anys-- entre la data d’entrada de la sol·licitud i el reconeixement d’aquest dret.

"Totes les comunitats s’han compromès de forma unànime a garantir la millora del sistema de valoració en el procediment i en els tràmits", va subratllar la ministra. En aquest sentit, va explicar que a partir d’aquest moment cada una d’elles haurà d’adaptar les seves normatives amb aquesta finalitat.

Així mateix, en la trobada de consellers autonòmics es va acordar la realització d’un seguiment anual de les condicions en les quals viu en beneficiari i de la capacitació dels seus assistents "per garantir la qualitat de les prestacions rebudes". A més, es va determinar el nivell mínim de protecció garantit pel Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) amb un increment de l'1 per cent.

Respecte a la nova fixació de terminis, Jiménez va explicar que en aquelles comunitats que tinguin establert un procés a dos passos --en el qual primer es reconeix el grau de dependència i després el dret de prestació-- encara que el procés global s’ha de desenvolupar en els sis mesos marcats, el dictamen haurà de fer-se efectiu en un termini "no superior a tres mesos".

"Aquests acords posen en relleu l’esforç i la ferma voluntat dels consellers de treballar en el SAAD, una cosa que permetrà millorar les condicions de vida de les persones dependents i de les seves famílies", va assegurar la titular de Sanitat, qui va destacar que el balanç de l’últim exercici és "molt positiu". "Tres de cada cinc dependents que van rebre una prestació o servei per primera vegada, ho van fer el 2009", va afegir.

SUPERVISAR ELS ASSISTENTS

Segons la seva opinió, aquest avenç s’explica pel propi desenvolupament de la llei i l’experiència acumulada en els tres anys transcorreguts des de la seva entrada en vigor. No obstant això, va reconèixer que "és necessari un esforç pressupostari cada vegada major fins a assolir la voluntat política que totes les persones mereixedores d’aquests ajuts les rebin". "No és fàcil consolidar un dret a prestació subjectiu", va apuntar.

"L’acord que hem adoptat en relació amb les cures pretén establir un seguiment directe dels beneficiaris", va assenyalar. Així, va anunciar la posada en marxa de mesures que valorin aspectes com la capacitat dels assistents, la supervisió del temps dedicat a aquesta funció o qualsevol aspecte que suposi la no adequació d’aquestes persones a l’esmaltada comesa.

Finalment, va destacar que el Consell actualitzarà les prestacions econòmiques del SAAD per a 2010, en funció del creixement de l'IPC i va anunciar que es convocarà un nou encontre|trobada amb els consellers a finals de mes, en què buscarà la forma de continuar avançant en la millora del sistema.

Font: Europa Press