Què estem fent des d’ECOM en relació als carrers de plataforma única?

ECOM està treballant amb la resta d'entitats de la plataforma "Carrers per a tothom" en relació als carrers de plataforma única d'ús mixt (carrers per on circulen a mateixa alçada cotxes i vianants).

ECOM entén l’accessibilitat des dels valors de la diversitat humana i el disseny per a tothom, on el consens i el treball conjunt entre totes les parts implicades i la ciutadania és bàsic per a fer efectius aquests principis de disseny universal als nostres pobles i ciutats i als seus serveis.

És per això que es considera que, malgrat els carrers de plataforma única d’ús mixt (on poden circular alhora vianants i vehicles a la mateixa alçada) són una idea recollida legalment que pot millorar en alguns casos l’accessibilitat per a moltes persones (com pot ser en els carrers de vorera estreta), si el seu disseny no és adequat i no està convenientment senyalitzat, són un risc per a la integritat de tota la ciutadania.

És evident que un dels col·lectius directament perjudicats són les persones amb discapacitat visual, però també ho són les persones amb discapacitat auditiva que no senten els cotxes i els seus clàxons, les persones amb dificultat de comprensió que tampoc entenen la situació ni per on han de circular, qualsevol vianant que no conegui el carrer o hi transiti despistat, els infants que tampoc perceben quin és l’espai segur per a les persones que passegen....

Per tot això descrit en aquestes línies, es va decidir l'adhesió a la “Plataforma Carrers per a tothom”, i se sol·licita:

- La creació d’un espai de treball efectiu on puguin participar alhora tots els col·lectius implicats democràticament, amb un compromís per part dels governs de paralitzar les obres previstes que incloguin la construcció de carrers de plataforma única d’ús mixt (vianant i vehicle), fins que no es consensuï una solució per totes les parts implicades i la ciutadania,

- Un cop consensuada la solució, es reguli a través d’ordenances municipals i el que serà el futur Codi d’Accessibilitat de Catalunya.

-Aquesta solució de disseny pot passar per l’ús d’un codi cromàtic i de textures al paviment, suficientment diferenciats i segur per a tothom (com indica la normativa estatal, l’Ordre VIV/561/2010), i una senyalització horitzontal i vertical complementària, que faciliti la distinció entre els espais de vianants i vehicles, i que indiqui que és un carrer d’ús mixt.

Hi ha entitats federades que heu estat implicades des de l’inici en aquesta tasca; us convidem a les que vulgueu participar en aquest últim tram del procés i/o vulgueu conèixer el que s’està fent, envieu un correu electrònic a suportaccessibilitat@ecom.cat , per acabar de tancar les propostes que s'estan consensuant sobre com han de ser aquests carrers.

El document de consens amb les propostes i justificacions s’està enllestint i des d’ECOM considerarem important validar-lo amb les entitats que hi estigueu interessades.

La comissió de seguiment s’està reunint els dilluns del mes de novembre a les 17h. S’espera que a finals de mes estigui conclòs el procés.