www.turismeperatothom.com, tota l’oferta turística accessible de Catalunya

Turisme de Catalunya ha creat la pàgina web www.turismeperatothom.com que reuneix l’inventari de tota l’oferta turística accessible de Catalunya i que pretén ser una eina de referència per a l’usuari final on pugui trobar informació sobre els recursos i les destinacions que ofereixen més facilitats a les persones amb discapacitat.

Aquest web compta amb un cercador d’allotjaments i de recursos d’oci i cultura, fitxes de cadascun dels recursos (monuments, museus, platges…) on s’especifiquen les facilitats de què disposen per a la persona amb discapacitat; un mapa de transports adaptats i les dades de contactes amb les diferents companyies; i un apartat de notícies on es poden trobar les darreres novetats sobre Turisme Accessible. Les 19 destinacions accessibles identificades a la publicació, recentment presentada per Turisme de Catalunya, ‘Turisme Accesible. Guia de bones pràctiques a Catalunya’ també estan recollides en aquesta web en un apartat específic.

www.turismeperatothom.com està disponible en català, castellà, anglès i francès, així com en versions accesibles per a persones amb discapacitat: versió d’alt contrast i versió per a dispositius de lectura de pantalla amb recursos per a gent amb problemas de visió.