I Màster en Intervenció Educativo-Terapèutica Assistida amb Animals

La Universitat de Barcelona posarà en marxa el proper curs escolar 2010-2011 el I Màster en Intervenció Educativo-Terapèutica Assistida amb Animals. Aquest nou màster té l’objectiu de dissenyar programes d’intervenció educativo-terapèutica assistida amb animals; conèixer les característiques dels diferents àmbits d’aplicació de la intervenció educativo-terapèutica assistida amb animals; i saber discriminar les diferents modalitats d’intervenció educativo-terapèutica assistida amb animals perquè siguin aplicades segons criteris objectius.

Aquest nou màster està adreçat a professionals de l’educació (mestres, educadors, logopedes, psicopedagogs, psicòlegs, fisioterapeutes, psicomotricistes, educadors socials, etc.), a professionals sanitaris (metges, psiquiatres, psicòlegs clínics, pediatres, neuropediatres, neuropsicòlegs, fisioterapeutes hospitalaris, terapeutes ocupacionals, treballadors socials, etc.) i a professionals del mon animal (biòlegs, veterinaris, etòlegs, ensinistradors, etc.).