L’ajuntament de Barcelona fa ara pública la valoració de l’ONU sobre l’informe presentat per l’Estat Espanyol en relació amb els drets de les persones amb discapacitat

Ja es pot consultar a la web de l’Ajuntament de Barcelona el document emès pel Comitè Sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU al setembre del 2011. El Comitè va fer una ronda de valoracions dels informes presentats pels Estats parts, en virtut de l’article 35 de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat.

El Comitè va recollir els aspectes positius de l'informe espanyol, així com les principals àrees de preocupació i recomanacions.

A la seva introducció, el Comitè acull amb satisfacció la presentació de l'informe, agraeix l'exhaustivitat de les respostes plantejades durant el diàleg i expressa la seva satisfacció per la prestesa de la delegació de l'estat espanyol en l’elaboració del seu informe.

Aspectes positius
Es destaquen els avenços produïts en moltes àrees relatives als drets de les persones amb discapacitat, es destaca l'aprovació de la Llei 51/2003 d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com la de la Llei 26/2011 d’adaptació normativa a la Convenció, que modificava lleis espanyoles a la llum de la Convenció i incloïa mesures d’acció positiva en matèria de sanitat, habitatge, etc. El Comitè alava l'establiment de mecanismes independents de seguiment; acull de bon grat l'aprovació del III Part d'Acció per a les persones amb Discapacitat i també l'estratègia a llarg termini per al període 2012-2020; així com també destaca l'elevada taxa d'escolarització de les criatures amb discapacitat als centres educatius ordinaris i els esforços per mantenir el finançament de programes adreçats a les persones amb discapacitat en un moment de crisi econòmica. El Comitè va acollir amb grat el compromís de l’Estat Espanyol d’evitar reduccions en l’assistència social; com també va reconèixer els esforços realitzats per enfortir el compromís en matèria de cooperació internacional en el marc de les persones amb discapacitat.

Preocupacions i Recomanacions
Posteriorment es recullen 45 punts de preocupació i recomanacions, agrupats en les àrees i articles de la Convenció. Com a principis i obligacions generals (Articles 1 i 4), per exemple, l’informe observa amb inquietud que la Llei 26/2011 no és d’aplicació en el cas de totes les persones amb discapacitat, i lamenta la manca d’informació de la veritable participació de les persones amb discapacitat en els processos públics de presa de decisió.
En relació amb els drets específics (Articles 5-30), es recullen preocupacions i recomanacions en igualtat i no discriminació (Article 5); les dones amb discapacitat (Article 6); nens i nenes amb discapacitat (Article 7); la conscienciació (Article 8); l'accessibilitat (Article 9); el dret a la vida, o la salut (Article 10); les situacions de risc i emergències humanitàries (Article 11); el reconeixement igual davant la llei (Article 12); la llibertat i seguretat de la persona (Article 14), la protecció de la integritat personal (Article 17); el dret a la vida independent i a ser inclòs en la comunitat (Article 19); l'educació (Article 24); el dret al treball i l’ocupació (Article 27); la participació en la vida pública i política (Article 29).
L’últim apartat analitza les obligacions específiques (Articles 31-33 de la Convenció): la recopilació d’estadístiques i dades (Article 31) i el seguiment i difusió d'aquestes recomanacions per a la seva aplicació.

El Comitè va demanar a l’Estat que presenti el segon informe periòdic no més tard del 3 de desembre 2015, i que hi inclogui informació sobre l’aplicació de les presents observacions finals.