Incrementat fins als 35 anys el límit d'edat per acollir-se als incentius a l'ocupació de joves en cas de discapacitat

El límit d'edat per poder acollir-se al marc d'incentius per afavorir la contractació de joves en situació d'atur passa dels 30 anys, que és el límit superior general, als 35, en el cas dels treballadors amb discapacitat. Així figura en el text del projecte de llei de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació, aprovat pel Congrés dels Diputats, i que ara passa al Senat, on continuarà el seu tràmit parlamentari.

La proposta la va plantejar el CERMI al Govern, a través del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, qui la va assumir, i va ser presentada en forma d'esmena pel Grup Parlamentari Popular del Congrés.

D'aquesta manera, els contractes a joves de fins a 35 anys que tinguin una discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin la resta de requisits podran beneficiar-se dels incentius previstos per a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa, per als contractes indefinits per microempreses i empresaris autònoms, per a la contractació en nous projectes d'emprenedoria jove, per al contracte "Primera Ocupació jove", per als contractes en pràctiques i també per als incentius a la incorporació de joves a entitats de l'economia social.

Aquesta ampliació del límit d'edat en cas de joves amb discapacitat suposa, per al CERMI, una mesura d'acció positiva i obeeix al fet que les persones amb discapacitat s'incorporen més tard al mercat de treball que la resta, per l'exclusió educativa i social que arrosseguen.

Per aquest motiu, cal mesurar els límits generals d'edat per considerar jove a algú a l'efecte d'incentius laborals a la realitat social d'aquestes persones.