El Congrés demana l'aprovació del pla d'atenció a menors dependents

La Comissió de Sanitat i Serveis Socials del Congrés va aprovar el passat 24 d'abril per unanimitat una proposició no de llei que insta el Govern a aprovar un Pla Integral d'Atenció als Menors de 3 anys en situació de dependència.
La posada en marxa d'aquest pla figura en la Llei de Dependència, però han passat sis anys des de l'entrada en vigor d'aquesta norma i encara no ha vist la llum. Aquest pla ha de tenir com a objectiu "facilitar l'atenció primerenca i rehabilitació de les seves capacitats físiques, mentals i intel•lectuals".
El text consensuat pels grups és el resultat de sengles proposicions no de llei de PSOE i CiU i una esmena transaccional del PP.
Luis Carlos Sahuquillo, del PSOE, i Carles Campuzano, de CiU, van coincidir a assenyalar que aquest pla no pot demorar-se més, perquè afecta un col • lectiu que mereix un tracte especial a la dependència, com són els més petits. A més, socialistes i nacionalistes catalans demanen que el pla porti inclosa una dotació pressupostària específica, diferenciada de la resta de la dotació per dependència.
Pel PP, Susana Camarero, ha dit que és cert que el pla integral "està recollit en la llei i s'està trigant temps" a posar-lo en funcionament. "També és cert", ha afegit, "que els menors han estat, al costat de les famílies, els grans oblidats de la llei, però el Govern té intenció d'aplicar aquest pla".
L'esmena del PP advoca perquè sigui en el si del Consell Territorial de Serveis Socials i Dependència on es canalitzi la tramitació del pla. Cambrer es va felicitar pel gran acord assolit al voltant d'aquesta proposició no de llei, perquè ha deixat clar, al seu parer, que "l'objectiu de tots és millorar la qualitat de vida dels menors dependents".