ECOM realitza una acció formativa sobre vida independent i atenció centrada en la persona per al personal tècnic de l’entitat federada FEM

Des del sector de l’atenció a les persones s’està posant, des de fa un temps, l’accent sobre el treball centrat en la persona i la filosofia de vida independent. També des del Departament de Benestar Social i Família. És imprescindible un canvi de rol per part del professional, que esdevé facilitador de processos, no creador de dependències envers la persona.

Un dels valors de la Fundació per l’Esclerosi Múltiple ha estat sempre assegurar una atenció de qualitat a la persona amb discapacitat. En aquesta ocasió, el dia 5 de març organitza una jornada de formació per als seus tècnics amb la proposta d’acció formativa des de l’àrea de vida independent d’ECOM.

L’Objectiu d’aquesta acció formativa és donar eines per millorar les competències en el treball amb la persona amb discapacitat des de la perspectiva de l’autonomia personal i la vida independent; facilitar espais de reflexió, re-capacitació i supervisió als professionals d’atenció directa; compartir metodologies, plantejaments, marcs teòrics de referència, etc, en relació a l’atenció a la persona amb discapacitat per establir una base teòrica i pràctica comú per a tots els tècnics de FEM.

Els principis vertebradors del la formació són:
 L’autonomia personal
 La vida independent
 L’autodeterminació
 L’apoderament
 L’atenció centrada en la persona

ECOM ofereix formació, així com altres accions de difusió de la filosofia de vida independent, autonomia personal i atenció centrada en la persona, tant al personal tècnic de les seves entitats federades com a les persones usuàries i/o sòcies i les seves famílies. L'objectiu: acompanyar les persones amb discapacitat i el seu entorn en el procés cap a la vida independent.