ECOM demana al Govern català la retirada de l’ordre de copagament

I L’EMPLAÇA A SEURE PER CONJUNTAMENT CREAR UN NOU MODEL DE COPAGAMENT MÉS JUST AMB LES PERSONES
Com a màxim representant de les associacions i persones amb discapacitat física a Catalunya, ECOM demana al Govern català la retirada de l’ordre per la qual s’estableixen els criteris per determinar el copagament dels beneficiaris de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l’atenció a la dependència de la Cartera de Serveis Socials, que va entrar en vigor el passat 1 de maig,
ECOM ha manifestat des de l’inici el nostre desacord amb aquesta ordre perquè considerem que no fa més que agreujar la situació en fixar un nou model de copagament que carrega encara més les aportacions a fer per part del beneficiari i no té en consideració el greuge econòmic comparatiu de les persones amb discapacitat, vulnerant així el dret a una vida digna. A més, creiem que la definició d’una ordre com aquesta requereix un diàleg previ i real amb els agents implicats, que pensem que no s’ha produït, per manca de voluntat política.
Com ens temíem, d’acord amb les informacions que ja han començat a rebre els beneficiaris amb discapacitat física de places de residència d’algunes de les entitats federades a ECOM, l’increment en la quantia que haurien d’aportar els beneficiaris (segons el càlcul provisional fet pel departament de Benestar Social i Família en base a les dades que disposen), és, en molts casos, desmesurada. Hores d’ara, dels 143 beneficiaris residents en centres de les entitats d’ECOM que ens han comunicat els copagaments que els correspondria, segons la carta que han rebut, en 105 casos el copagament es veu incrementat, amb casos tant extrems com que un beneficiari ha d’arribar a pagar fins a 3.000 € mensuals per una plaça de residència. En una seixantena de casos, l’increment és d’un 50% o més en relació a la quantitat que copagaven fins ara.
Malgrat que des del departament de Benestar Social i Família ens insisteixen que són càlculs provisionals, a ECOM cada cop veiem més clar que l’aplicació d’aquesta ordre tindrà greus afectacions en les persones amb discapacitat física, moltes de les quals es veuran abocades a situacions d’empobriment i exclusió social i privades de gaudir de qualsevol possibilitat d’autonomia personal, un objectiu que des del departament sempre s’ha manifestat que volen fomentar quan parlen d’impulsar una nova Llei d’Autonomia Personal a Catalunya, una normativa que comencem a dubtar que acabi veient la llum.
Per l’afectació que ja es preveu que aquesta ordre tindrà en les persones amb discapacitat física i per la vulneració que la seva aplicació suposa a drets fonamentals reconeguts a la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU, ECOM exigim al Govern català que retiri aquesta ordre i l’emplacem a obrir un veritable diàleg amb tots els agents implicats per reflexionar detinguda i conjuntament un nou plantejament del sistema de copagament, amb paràmetres assumibles que permetin seguir garantint el benestar de les persones i el foment de la seva autonomia personal.
A l’hora de plantejar qualsevol copagament que afecti les persones amb discapacitat física no es pot obviar que aquestes persones, per atendre les necessitats generades per la seva discapacitat (ajuts tècnics, atenció especialitzada –fisioteràpia, logopèdia, terapeuta ocupacional...-, adaptació de la vivenda...), generen unes despeses extra que el suposa un greuge econòmic comparatiu amb la resta de la ciutadania. Aquestes són despeses de les quals no poden prescindir perquè les fan en prevenció de l’empitjorament de la seva discapacitat i la seva qualitat de vida i també per poder dur una vida autònoma i independent i en igualtat d’oportunitats amb la resta de la ciutadania.
ECOM no accepta que, en un estat de benestar, les despeses que no poden ser cobertes per les diferents administracions es carreguin directament en els ciutadans beneficiaris dels serveis i/o prestacions socials.