‘Xarxes socials i discapacitat: oportunitats i reptes’

Fundació ONCE organitza, amb la col·laboració de Technosite, una jornada tècnica sobre xarxes socials i discapacitat que se celebrarà el 16 de febrer a Madrid. Com el seu títol indica, en la jornada s'analitzaran les oportunitats que ofereixen les xarxes socials per a les persones amb discapacitat i per a les organitzacions que les representen; i també es plantejaran una sèrie de reptes que han d'assumir diferents agents per garantir un ple accés a aquestes tecnologies a totes les persones.
El programa de la jornada s'organitzarà en dos blocs. El primer, ‘Integració de les persones amb discapacitat a les xarxes socials’, tractarà des d'un vessant tècnic i acadèmic les necessitats, tendències, preferències de les persones amb discapacitat en l'accés a les xarxes socials; així com les barreres, la visibilitat de la discapacitat, o les limitacions derivades de la falta d'accessibilitat de les plataformes de xarxes socials per a les persones amb discapacitat visual.
El segon bloc, ‘Activisme 2.0 per aconseguir diferents finalitats’, comptarà amb participants membres d'organitzacions socials en relació amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Per qui no pugui assistir físicament, el desenvolupament de l'acte s'emetrà per Internet a través del portal Discapnet (www.discapnet.es) i de la pàgina de Discapnet en Facebook.
Durant el desenvolupament de la jornada, es promourà el debat en les plataformes de xarxes socials d'ús més estès (Twitter i Facebook), amb l'aportació d'un resum dels comentaris rebuts en diferents moments de la jornada. Per participar en el debat on line, s'ha d'utilitzar l'etiqueta #rsdiscap2012 en Twitter. A la pàgina de Discapnet a Facebook també mantindran el debat obert.

La jornada se celebrarà el proper 16 de febrer en el saló d'actes de la Fundació ONCE (C/ Sebastián Herrera, 15, a Madrid).

Per assistir de forma presencial a la jornada, s'ha d'enviar un correu electrònic a rsdiscap2012@discapnet.es, tot indicant les següents dades:
1. Nom i cognoms
2. Entitat a la qual representes (només si assisteixes en representació d'una organització)
3. Telèfon i correu electrònic de contacte
4. Usuari de Twitter (només si disposes de compte en aquesta plataforma)

Seguiment de la preparació de l'esdeveniment i del seu desenvolupament:
Mitjançant els comptes de Twitter dels organitzadors de l'esdeveniment (@fundacion_once @technosite @discapnet) s'oferirà l'última hora de la jornada.
Per localitzar la informació de forma senzilla, recorda que s'emprarà l'etiqueta #rsdiscap2012 en qualsevol publicació relacionada amb l'esdeveniment.