El Departament de Benestar Social i Família convoca els ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar 2014

El Departament de Benestar Social i Família ha convocat els ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar.

Els ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar estan destinats a persones amb discapacitat física, psíquica i/o problemàtica social derivada de malaltia mental que vulguin viure soles o amb altres persones, i que necessitin suport personal per al desenvolupament d'una vida autònoma, i persones sordcegues que vulguin viure soles o amb altres persones i que necessitin suport diari a la llar però no els calgui la presència permanent d'un cuidador o cuidadora.

Us adjuntem els enllaços on trobareu la normativa i els formularis per fer la corresponent sol·licitud.