Dismifísics i l'Ajuntament de Terrassa signen un conveni per enfortir la seva relació

L’alcalde de Terrassa, Pere Navarro, i el president de l’associació federada a ECOM Dismifísics, Joan Vila, van signar el 13 de juliol un conveni entre el consistori i l’entitat pel qual aquesta associació esdevé entitat col•laboradora sense ànim de lucre en les funcions d’assessorament general, sensibilització i mediació en matèria d’accessibilitat universal, sobretot pel que fa a millora de l’accessibilitat als edificis d’habitatges existents.

El conveni recull el compromís per part de Dismifísics de prestar el seu assessorament a l’Ajuntament de Terrassa en relació amb l’accessibilitat universal, proposant i suggerint possibles actuacions, i posant en coneixement del consistori les problemàtiques detectades, específicament en relació amb la problemàtica dels habitatges amb accessos no adaptats. L’entitat es compromet també a aportar suggeriments i propostes de millora en general en relació amb els aspectes relatius a l’accessibilitat universal en l’àmbit de les noves actuacions a desenvolupar a l’espai públic de la ciutat i als nous equipaments i dotacions municipals.

Per la seva banda, l’Ajuntament de Terrassa es compromet a recollir les aportacions, suggeriments i el resultat de la informació aportats per part de Dismifísics en relació amb els diferents aspectes que configuren el marc de col•laboració establert, i de canalitzar adequadament les mateixes. El consistori considera especialment valuós el paper que Dismifísics pot jugar en la millora de l’accessibilitat en edificis ja construïts, no només per l’assessorament sobre les mesures a adoptar sinó també perquè l’entitat pot fer tasques de mediació i sensibilització amb les comunitats de propietaris.

El conveni, que té una durada indefinida, contempla la creació d’un grup de treball permanent format per dos representants designats per part de l’Ajuntament de Terrassa i dos representants de l’entitat, per tal d’avaluar el grau de seguiment i desenvolupament dels objectius definits al conveni.

Dismifísics és una entitat constituïda per a la defensa dels drets de les persones amb discapacitat. Des de la seva creació s’ha significat per la seva presència activa en els diferents àmbits de debat i de plantejament de noves mesures per la millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat, especialment pel que fa a la supressió de les barreres arquitectòniques. L’entitat forma part de la Taula de la Discapacitat de Terrassa.