ECOM preocupada per com afectarà l’endarreriment de pagaments a les entitats socials anunciat avui pel Govern

Aquest matí, ECOM, com a màxim representant de les associacions de persones amb discapacitat física de Catalunya, ha emès una nota de premsa als mitjans de comunicació per expressar la seva preocupació per l’anunci que ha fet avui el departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya de que mantindrà fins a finals d’any els impagaments parcials a les entitats socials. Segons han anunciat, la previsió és que a finals d’any totes les entitats es vegin afectades per un endarreriment d’un 25%, acumulat d’aquests quatre mesos.

Malgrat que des d’ECOM valorem molt positivament que el Govern hagi fet aquesta comunicació amb antelació, com se’ls demanava des del sector, lamentem que un cop més les entitats hagin de veure’s castigades per un problema de tresoreria del Govern, quan elles mateixes ja venen arrossegant problemes econòmics i de tresoreria des de fa molt temps. La màxima preocupació d’ECOM és que aquesta situació d’endarreriments en el pagament es pugui perpetuar en el 2015, ja que les entitats no estan en condicions de poder suportar-los i de poder seguir mantenint el seus serveis a les persones. Per a moltes entitats, cobrar un mes només el 50% del que els correspondria de part del Govern suposa no disposar de tresoreria per poder fer front a les nòmines dels seus treballadors.

Des d’ECOM demanem al Govern que aquesta situació no es perpetuï i que sigui un cas d’excepcionalitat, i sobretot que es posin tots els mecanismes necessaris perquè aquesta realitat es regularitzi el més aviat possible. Així també, espera que, com han dit avui en la reunió amb les entitats, el Govern es faci càrrec d’aquelles entitats que es trobin en situacions insostenibles perquè no s’hagi de paralitzar cap servei i les persones puguin seguint ser ateses.

Del global d’associacions de persones amb discapacitat física que ECOM representa a Catalunya, preveu que es veuran afectades unes 550 places de residència i llar residència, i unes 500 places de Centres d’Atenció Diürna (Centres d’Atenció Especialitzada i Centres Ocupacionals). Fent un càlcul estimat, l’afectació econòmica per les entitats d’ECOM seria d’uns 2 milions d’euros d’endarreriment acumulat a finals d’any.