ECOM obté per a les seves entitats federades gairebé 1.300.300 d’euros a través de la convocatòria del 0,7% de l’IRPF 2013

En la darrera convocatòria del 0,7% de l’IRPF 2013, ECOM ha obtingut per a les seves entitats federades un total de 1.209.986 €. Aquesta xifra suposa un descens de la meitat respecte la recaptació aconseguida a la convocatòria del 2012. Cal remarcar però que s’ha mantingut el percentatge de subvenció rebuda en relació a la quantitat global sol•licitada per part de les entitats (el 2013 els imports sol•licitats han estat molt inferiors respecte 2012, en no haver-se presentat projectes de nova construcció de centres).
Per accedir a la convocatòria del 0,7% de l’IRPF cal fer-ho a través d’una entitat d’àmbit estatal. La Federació ECOM facilita des del 2009 la participació de les seves entitats federades en aquesta convocatòria portant la gestió de la sol•licitud de tots els projectes que aquestes hi volen presentar.
A la convocatòria de 2013, ECOM va presentar concretament un total de 48 projectes, dividits en quatre programes. Al primer, el de promoció de l’autonomia personal, adaptació d’habitatges i la integració social de les persones amb discapacitat, s’hi van presentar 23 projectes dels quals 15 han aconseguit finançament. Són projectes orientats a oferir assessorament, acompanyament, suport, atenció domiciliària, rehabilitació, ajuda mútua... amb la finalitat de fomentar l’autonomia personal, la vida independent, l’autodeterminació i la inclusió social de les persones amb discapacitat física, moltes d’elles, en situació de dependència.
Al segon, el de centres d’atenció diürna, centres residencials i vivendes tutelades o de convivència, s’hi van presentar 14 projectes, dels quals han aconseguit finançament un total de 12, que tenen per objecte continuar o finalitzar la construcció i la dotació d’equipament de centres que responen a la tipologia que contempla aquest programa (centres d’atenció diürna, centres residencials...).
Al tercer, el d’atenció nocturna, serveis de respir i suport a les famílies que tenen al seu càrrec persones amb discapacitat, s’han presentat set projectes, 6 dels quals han aconseguit finançament.
I, en el darrer programa, el d’inserció sociolaboral de las personas con discapacidad física, s’han presentat quatre projectes, dels quals cap ha aconseguit finançament.
Així doncs, en total, ECOM ha aconseguit en aquesta convocatòria finançament per a 33 projectes dels 48 presentats. 15 d’aquests projectes ja havien obtingut finançament en convocatòries anteriors i 18 és el primer cop que n’obtenen.
És de destacar que la convocatòria 2013 s’ha caracteritzat per una sèrie de canvis en la convocatòria la qual passa a anomenar-se subvención para la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Un dels canvis més significatius, que es preveu que es mantindrà per la convocatòria d’aquest any, és l’aparició de dos nous programes dirigits a les persones amb discapacitat: un d’inserció laboral i l’altre de voluntariat.