Un nou Sistema d’Informació sobre Dependència entrarà en vigor el 2014

L’OBJECTIU ÉS FACILITAR L’INTERCANVI D’INFORMACIÓ ENTRE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

EL govern espanyol va aprovar ahir l’ordre pel qual es modifica la regulació del Sistema d’Informació del Sistema per a la Autonomia i l’Atenció a la Dependència (SAAD) amb l’objectiu de garantir l’intercanvi d’informació entre les administracions públiques i facilitar la compatibilitat de les dades.

El nou mètode, que entrarà en vigor l’1 de gener del 2014, inclourà informació sobre el catàleg de serveis i incorporarà dades relatives a “la població protegida, als recursos humans, a les infraestructures de la xarxa, als resultats obtinguts i a la qualitat en la prestació de serveis”. A més, els resultats d’aquestes estadístiques es faran públics pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials e Igualtat.

Per homogeneïtzar totes aquestes dades, les comunitats autònomes traslladaran mensualment al Imserso les altes, baixes i modificacions, revisions i trasllats al Sistema d’Informació corresponent. Ho faran a través de l’acreditació documental que es regula a l’ordre.

La creació d’aquest recurs ja es contemplava en la propia Llei de Dependència però no ha estat fins ara que el govern ha aprovat l’acord. Amb la publicació d’aquesta normativa queda derrogada l’Ordre TAS/1459/2007, del 25 de maig.