Celebrada la II Assemblea General Ordinaria de la Federació ECOM Barcelona

El passat 4 de novembre, va tenir lloc al local d’ECOM la II Assemblea General Ordinària de la Federació ECOM Barcelona on van ser presents un total de 28 associacions de l’àmbit territorial de Barcelona, ciutat i província, que van estar representades per un total de 35 persones. 29 entitats més van delegar el seu vot, amb la qual cosa les entitats que van ratificar els acords presos a l’assemblea són en total 57. Actualment, la Federació ECOM Barcelona compta amb 95 entitats membre.
En el marc d’aquesta assemblea es va presentar l’informe de Presidència, que va se aprovat per les entitats, i es va informar sobre les altes i baixes d’associacions tramitades des de la darrera assemblea. També es va ratificar la Junta Directiva de la Federació ECOM Barcelona i els representants d’aquesta que participen a la Junta Directiva de la Confederació ECOM Barcelona. Es va dur a terme també l’elecció dels 10 representants de la Federació ECOM Barcelona que participaran a l’Assemblea de la Confederació ECOM Catalunya, que tindrà lloc el proper 14 de novembre a Girona, a la seu de l’entitat federada MIFAS.