Uns 200.000 dependents greus no reben ajudes

El Ministeri de Sanitat i l'Institut Nacional d'Estadística (INE) van presentar l'Enquesta de Discapacitat (EDAT), corresponent al 2008, en la qual es reflecteix que dels 1,8 milions de persones que a Espanya tenen molt minvades les seves capacitats per a realitzar alguna de les activitats diàries, que formen part del grup dels discapacitats greus, 200.000 no reben cap tipus d’ajuda, malgrat que la normativa que va entrar en vigor en el 2006 contemplava a aquest grup com prioritari per a donar-li assistència.

Les dades facilitades ahir per Sanitat a l'INE, més de 2,5 milions de persones amb discapacitat reben algun tipus d’ajuda tècnica o personal, mostrant la seva satisfacció perquè cobreixen les seves necessitats sis de cada deu. De fet, reconeixen que el rebre algun tipus d’ajuda disminueix la gravetat de la discapacitat. Fins i tot, 338.000 arriben a superar les seves limitacions a conseqüència de l’assistència rebuda.

En Espanya, segons recull aquest sondeig EDAD, que aquesta realitzat entre, gairebé 100.000 unitats familiars a la fi del 2007 i primers mesos del 2008, hi ha 3,8 milions de persones majors de 6 anys amb alguna discapacitat, el que representa el 8,5% del total de la població. La discapacitat afecta majoritàriament als majors de 65 anys (2,2 milions) i, sobretot, a les dones (60%).

Catalunya es troba per sota de la mitjana espanyola, que se situa en el 89,7 per mil habitants.

En comparació de les dades de l’ultima EDAD, de 1999, hi ha més de mig milió de persones que reben serveis socisanitaris, el 93,2% d’ells re règim gratuït. La causa de no rebre l’ajuda sol·licitada es va deure bé a les llistes d’espera (31,9%), a motius econòmics (21,7%) o per mancar d’aquests serveis prop del seu domicili (15%).

Els serveis de salut han estat més utilitzats amb diferència, sobretot, cures mèdiques o d’infermeria o proves diagnòstiques.

Amb un 39,2%, la deficiència osteoarticular és la qual causa més discapacitat, els principals grups de discapacitat són; Problemes de mobilitat (67,2%), Problemes en la vida domèstica (55,3%), Problemes de autocuitat (48,4%). Cal dir, que la discapacitat baixa un 0,5% respecte al 1999.

El sondeig analitza també la percepció subjectiva de les persones sobre la seva discapacitat i indica que el 1,2% assegura que se sent discriminat.

Font: La Vanguardia