ECOM s'adhereix al manifest de la FEVI contra el projecte de qualificació professional de la figura de l'Assistent Personal

ECOM es va pronunciar en disconformitat amb la regulació de la qualificació professional d'Atenció Sociosanitària a Persones en el Domicili per a qui realitzés les funcions d'assistència personal a persones en situació de dependència anunciada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i el Consell Territorial de Serveis Socials i Dependència el 7 de Octubre.
Ara, davant la Resolució del 3 de novembre de la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es publica l'Acord del Consell Territorial de Serveis Socials sobre acreditació de centres i serveis del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, ECOM s'adhereix al manifest en contra d'aquest projecte de qualificació professional que ha impulsat la FEVI, Federació de Vida Independent.