ECOM assessora les seves entitats en l’Elaboració de Projectes

La Confederació ECOM Catalunya va organitzar el passat 10 de desembre al Centre Cívic Cotxeres Borrell una jornada de formació que portava per títol: “L’elaboració de projectes. Com i per què?, que va se impartida pel gestor cultural David Rosselló. Aquestes jornades s’emmarquen dins el programa de suport que ECOM ofereix a les seves entitats federades.

Durant les quatre hores que va durar la jornada, es va poder reflexionar sobre la importància que té per a les entitats l’elaboració de projectes, no ja com una via per poder tal de poder demanar una subvenció, sinó també perquè el fet d’haver d’elaborar un projecte obliga l’entitat en qüestió a aturar-se i a reflexionar sobre la pròpia associació, cosa que els ajuda a conèixer les seves característiques i la realitat que els envolta: el perfil del soci, l’organització interna, les necessitats detectades, les característiques de l’entorn, etc. Això és el primer pas per millorar la qualitat de l’entitat i, en conseqüència, la qualitat de vida del nostre col•lectiu.

La primera part de la sessió, que es va centrar en els problemes concrets amb què es troben les entitats quan han d’elaborar un projecte, va ser més pràctica i va permetre que cadascú dels assistents pogués exposar les seves problemàtiques. La segona, més teòrica, va consistir en una exposició, per part de David Rosselló sobre els principals continguts que ha d’incloure un projecte. Rosselló va posar de manifest que no hi ha una única manera de fer un projecte sinó que hi ha molts models bàsics, tot i així, va remarcar que hi ha uns continguts que són imprescindibles i que no poden faltar a cap projecte: els objectius, la metodologia, les activitats a realitzar, la planificació, els recursos, la difusió i el procés d’avaluació. Rosselló va insistir també en què abans de redactar cadascun dels apartats del projecte, l’entitat en qüestió cal que faci abans un diagnòstic del context, que analitzi quina és la finalitat de l’entitat, el territori i el sector en què actua ,i el tipus de soci que té, que revisi altres projectes de la mateixa temàtica realitzats per altres entitats, que emmarqui bé el projecte que vol fer, la motivació que hi ha per fer-lo, els recursos de què es disposen... Com a eina per poder realitzar tota aquest anàlisi, Rosselló va recomanar treballar amb el mètode DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats), una metodologia senzilla que pot ajudar les entitats a concretar les necessitats que tenen i a definir quins objectius es volen marcar com a entitat.

Els assistents a la jornada van valorar molt positivament la sessió de formació i van manifestar el seu interès per poder tractar en breu, i de manera pràctica, la qüestió de com s’ha de realitzar la justificació dels projectes.