Novetats en l'Impost de Societats que afecta les entitats no lucratives

A finals de novembre es va aprovar la Llei 27/2014 de 27 de novembre de l’Impost de Societats, que afecta les entitats no lucratives des de l’1 de gener del 2015.

La principal novetat és que s’eliminen els supòsits que eximien algunes entitats d’haver de presentar l’impost. A partir d’ara, qualsevol entitat -encara que no realitzi cap activitat econòmica i amb independència del seu volum- estarà obligada a presentar l’Impost de Societats.

Fins ara, les entitats parcialment exemptes no estaven obligades a presentar l’Impost de Societats si no feien activitat econòmica i complien els següents requisits:
• Que els seus ingressos no superessin els 100.000 euros anuals.
• Que els seus ingressos sotmesos a retenció no superessin els 2.000 euros anuals.
• Que les rendes no exemptes obtingudes no estiguessin sotmeses a retenció.

Principals conseqüències
La llei afectarà els exercicis iniciats a partir d'aquest mes de gener de 2015. Això vol dir que, malgrat que l’impost no s’haurà de presentar fins el 2016, les entitats hauran de portar una comptabilitat de partida doble des de 2015 a fi de poder identificar adequadament els ingressos i despeses corresponents a rendes exemptes i no exemptes.

La reforma fiscal referent a l’Impost de Societats no afecta les entitats acollides a la Llei 49/2002, com fundacions i associacions declarades d’Utilitat Pública. Les entitats amb aquest tipus de règim fiscal estaran obligades com fins ara a presentar l’Impost de Societats i continuaran tributant al 10% per aquelles rendes no exemptes que puguin tenir.

Consulteu en el butlletí de Xarxanet (clicant a la banda superior dreta d’aquesta pàgina o copiant i enganxant al navegador: http://www.xarxanet.org/economic/recursos/com-afecta-la-reforma-fiscal-l...) els detalls de l’afectació de la Reforma Fiscal sobre les entitats no lucratives.

Altres reformes
El passat 28 de novembre també es van publicar la Llei sobre l’IRPF, que modifica els tipus de retenció, i la Llei de l’IVA, que afecta les entitats de lleure, centres educatius i escoles. Totes dues han entrat en vigor a partir de l’1 de gener del 2015 i en podeu consultar més detalls al butlletí Xarxanet (http://xarxanet.org/economic/noticies/novetats-fiscals-sobre-liva-i-lirp...) i enllaços directes a les lleis que s’hi ofereixen.