Traspàs dels programes d’inserció sociolaboral al Departament de Treball

L’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament d’Acció Social i Ciutadania ha signat un acord amb el Departament de Treball que farà efectiu el traspàs dels programes d’inserció sociolaboral (SIL, Serveis d’Integració Laboral; CET, Centres Especials de Treball; USAB, Unitats de Suport a l’Activitat Professional, i SCAPS, Serveis Complementaris d’Ajust Personal i Social).

A partir de gener de 2009, la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball, i més concretament la Subdirecció General de Polítiques Laborals per a la Diversitat, serà l’encarregada de gestionar els programes d’inserció sociolaboral. D’acord amb el que va explicar la directora general d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball, Sara Berbel, el Servei d’Ocupació de Catalunya està absolutament implicat en aquest procés, tal i com, d’altra banda, ha de ser, ja que és l’òrgan encarregat de planificar i executar les polítiques actives d’ocupació de Catalunya.

El calendari del traspàs, que ja s’ha iniciat amb la signatura de l’acord entre les dues direccions generals, contempla la realització d’un estudi durant el primer semestre de 2008 en què es determinarà la situació actual i les necessitats dels diferents programes d’inserció sociolaboral existents. Durant el segon semestre el Departament de Treball prepararà l’estructura necessària per fer-se càrrec del traspàs que es farà efectiu el gener de 2009.

ECOM ha demanat participar en el traspàs de forma activa, aportant la seva experiència i la de les entitats membres que gestionen aquests programes, per tal que les persones amb discapacitat puguin seguir gaudint de forma ininterrompuda i amb el màxim de qualitat dels recursos que els faciliten l’accés al mercat laboral, com a via imprescindible per a la seva plena participació a la societat.