El Tribunal Suprem dóna la raó al CERMI i confirma l'anul·lació de l'acord de copagament del Sistema per al'Autonomia i Atenció a la Dependència

La Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem ha emès una interlocutòria declarant la inadmissió del recurs de l'Advocacia de l'Estat en nom del Govern contra la sentència de l'Audiència Nacional que declarava nul l'acord del Consell Territorial del Sistema per a l'Autonomia i Atenció de la Dependència que determinava la capacitat econòmica i establia els criteris de participació en el cost dels serveis per part dels beneficiaris, conegut col•loquialment com copagament.
D'aquesta manera, la sentència de l'Audiència Nacional adquireix fermesa per la qual cosa definitivament l'acord de copagament queda anul•lat, perdent tota eficàcia jurídica.
Amb aquesta decisió del Tribunal Suprem conclou el procés judicial posat en marxa pel CERMI en impugnar davant la jurisdicció contenciosa administrativa l'acord de copagament, tant per motius de forma com de fons.
L'Audiència Nacional, tribunal d'instància, va donar la raó al CERMI perquè considera que la regulació de la determinació de la capacitat econòmica i la regulació dels criteris de participació en el cost dels serveis va haver de fer mitjançant norma reglamentària de l'Estat (Reial decret) , es tracta d'un disposició de caràcter general, i no a través d'un mer acord, que no tenia el rang normatiu necessari.
El Govern central va recórrer en cassació la sentència de l'Audiència Nacional, que ara queda confirmada en tots els seus extrems al no admetre el Tribunal Suprem el recurs de l'Advocat de l'Estat, el qual ha de fer front a més a les costes del procés.
Per al CERMI, la finalització d'aquest litigi donant la raó a les pretensions de la plataforma representativa de la discapacitat és una notícia positiva ja que l'acord del copagament, tal com es va aprovar, era lesiu per als drets i interessos de les persones amb discapacitat o majors que es troben en situació administrativa de dependència.
El CERMI espera que el nou Govern impulsi l'adopció d'una norma reglamentària estatal, amb rang normatiu adequat, que reguli tant la capacitat econòmica com els criteris de participació en el cost per part dels beneficiaris del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència , tot això en un clima de consens, on es tingui en compte el parer del moviment de la discapacitat i el de majors.

Font: CERMI.ES