'Nous Genis', el concurs de pintura adeçat a persones amb discapacitat, engega la sisena edició

L'Obra Social de Caja Mediterráneo, conjuntament amb el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat de Catalunya, del qual forma part ECOM, i els Departaments de Cultura i Mitjans de Comunicació de Catalunya convoquen el 6è Programa Concurs i Exposició 'Nous Genis', que està adreçat a persones amb discapacitat majors de 18 anys, que poden presentar a concurs un treball de pintura en paper, tela, fusta o qualsevol altre suport sobre la temàtica Persones. Les obres seleccionades i premiades seran exposades al Museu d'Història de Catalunya, de Barcelona, durant els mesos d'abril i maig de 2009, i a la Biblioteca Pública de Lleida, durant el mes de juny.

Els premis estan dotats amb un total de 14.500 € per a premis individuals dividits en cinc grups segons el tipus de discapacitat (física, psíquica, sensorial –visual i auditiva- i malaltia mental). Els primers premis estan dotats amb 1.200 euros, els segons, amb 700 euros i els tercers, amb 500 euros. A més s’atorgaran 10 mencions especials que seran seleccionades pel jurat amb independència de la categoria de l’autor, amb una dotació econòmica de 250 euros per a cadascuna d’elles. També s’atorgaran premis a les cinc entitats que obtinguin un major nombre de premiats. El primer premi serà de 1.400 euros; el segon, de 1.200 euros; el tercer, 1.000 euros; el quart, 1.000 euros; i el cinquè premi, 800 euros.

EXTRACTE DE LES BASES
- Les persones amb discapacitat majors de 18 anys podran presentar treballs a l’exposició. Les obres hauran de ser pintures en paper, tela, fusta o qualsevol altre suport i dimensions amb un màxim de 60 x 60 cm, sense emmarcar.

- El tema de les pintures serà Persones. Les obres s’hauran de lliurar entre els dies 9 i 20 de març de 2009, juntament amb les dades personals sol·licitades, a Cultural Sense, carrer de Blesa, 27-29, 08004 – Barcelona.

- Seran premiades les tres primeres obres de cadascun dels cinc col·lectius següents: discapacitats físics, psíquics, sensorials (visuals i auditius) i malalts mentals; s’atorgaran, a més, 10 mencions especials del jurat, amb independència de la categoria de l’autor. També seran premiades les cinc entitats que obtinguin un major nombre de premiats.

Més informació: 900 300 500 i 012.