El Govern formalitzarà contractes públics amb entitats socials per valor de 8,2 milions d'euros

El Govern formalitzarà enguany contractes administratius d’obres, subministraments o serveis a entitats i centres de caràcter social per valor de 8.190.000 euros. El Consell Executiu ha aprovat avui la quantia de la contractació pública que els diferents departaments de la Generalitat, els organismes autònoms i les empreses públiques hauran de destinar empreses d’inserció sociolaboral o entitats que treballin amb persones amb risc d’exclusió social.

Tal com estableix la Llei de mesures fiscals i administratives, el Govern de la Generalitat i els seus organismes autònoms i empreses públiques han de reservar determinats contractes a fomentar els objectius socials a través de centres d’inserció laboral de persones amb alguna disminució, d’empreses d’inserció sociolaboral o d’entitats sense ànim de lucre que tinguin com a finalitat la integració de persones amb risc d’exclusió social. Es tracta bàsicament de contractes d’obres i serveis de conservació manteniment de béns immobles; de serveis de missatgeria, correspondència i distribució; d’arts gràfiques; de neteja i bugaderia; de restauració, i de recollida i transports de residus, així com els serveis i subministraments auxiliars per al funcionament de l’Administració. Per aquest 2011 el Govern hi destinarà almenys 8.190.000 euros.

El Consell Executiu també ha aprovat destinar 1.350.000 euros a contractació per procediments ordinaris amb Centres especials de treball, que treballen per a la integració de persones amb algun tipus de disminució.

Font: Generalitat de Catalunya