Publiquen un model d’ordenança municipal d’accessibilitat universal

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi) acaba de publicar, a la seva col·lecció Barclays Igualtat i Diversitat, una proposta de model d’ordenança municipal sobre accessibilitat universal dels espais públics urbanitzats i edificacions, maneres de transport i tecnologies, productes i serveis d’informació i comunicació.

La proposta d’ordenança configura amb el suficient grau de detall les condicions d’accessibilitat que s’han de donar en els entorns urbans, en les edificacions, en els modes de transport i en la comunicació de les nostres ciutats i pobles, perquè les persones amb discapacitat vegin protegits els seus drets a una vida plena i participativa en la comunitat.

Així mateix, planteja els mecanismes de control i seguiment per complir aquestes exigències d’accessibilitat, aborda la inspecció tècnica, els ajusts raonables, l’accessibilitat en immobles i entorns protegits, etc. i regula les infraccions i sancions que s’han d’establir en aquesta matèria.

La publicació, elaborada pel Cermi amb l’assistència tècnica de Via Libre/Fundosa Accesibilidad, és un model confeccionat per ser distribuït entre les corporacions locals adherides a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), a fi que aquestes adoptin ordenances municipals d’accessibilitat universal i afavoreixin així aquest objectiu del moviment social de la discapacitat.

Font: Solidaritat Digital