II Congrés de les Dones de Barcelona

Els propers 16 i 17 d’octubre, tindrà lloc al Centre de Convencions Internacional de Barcelona el II Congrés de les Dones de Barcelona, sota l’organització de la Regidoria de Dones i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona i amb el lema ‘Les dones com a agents de transformació de la ciutat’. L’objectiu d’aquest congrés és fer visible el paper de les dones en la transformació de la ciutat i esdevenir un punt de trobada del moviment de dones, el moviment feminista i l’associacionisme de dones de Barcelona però també el de los dones que no participen d’aquests organitzacions però que estan interessades en els temes de gènere. Tot això amb la finalitat de demostrar al conjunt de la ciutadania que aquest és un moviment viu i en contínua transformació, exponent principal de la participació política de les dones i d'estructuració de la vida comunitària i local de Barcelona.
La voluntat del consistori barceloní és aconseguir que el II Congrés de les Dones de Barcelona sigui plenament participatiu i és per això que, previ a la celebració del congrés, s’ha definit un procés de participació en base a uns tallers participatius oberts a la ciutadania. El primer taller tindrà lloc avui mateix, 4 de maig, a les 18 h, al Centre Cívic Pati Llimona i tractarà l’eix temàtic que porta per títol ‘Les dones transformen des de la Ciutadania’. Les següents sessions seran l’11 de maig al Centre Cívic Pati Llimona (eix temàtic: Les dones transformen des del temps i el treball), el 25 de maig (eix temàtic: Les dones transformen des de la cultura) i el 4 de juny (eix temàtic: Les dones transformen des de l’espai públic i la vida quotidiana). Per a les sessions del 25 de maig i el 4 de juny encara no s’ha determinat el lloc on es durà a terme el taller.

EIXOS TEMÀTICS I GUIA DE SUPORT

El II Congrés de les Dones de Barcelona s’estructurà en quatre eixos temàtics: Les dones transformen des de la ciutadania, Les dones transformen des de la cultura, Les dones transformen des del temps i els treballs i Les dones transformen els espais de la ciutat per a la vida quotidiana.

Per facilitar la participació de la ciutadania en el procés participatiu i afavorir el debat i la discussió, la Regidoria de Dones i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona ha dissenyat 4 Apunts per al debat, uns documents base que situen el marc teòric de cadascun del eixos temàtics, així com una Guia de Suport, que té l’objectiu de facilitar la comprensió d’aquests eixos temàtics per així convidar al debat i estimular la reflexió.

Podeu consultar aquests materials en el següent enllaç:
http://www.bcn.cat/congresdones09/ca/procesparticipatiu_apuntspeldebat.html