Manifest d'ECOM en motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

En motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que se celebra el 3 de desembre, ECOM ha redactat un manifest per demanar que no es retallin els drets de les persones amb discapacitat física i que es respecti la vulnerabilitat del col·lectiu.

MANIFEST D'ECOM

CAP RETALLADA DE DRETS SOCIALS A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA, RESPECTE CAP A LA SEVA VULNERABILITAT!

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, ECOM vol posar de manifest que les retallades aplicades pel Govern central i el Govern català en els darrers temps estan amenaçant directament els drets socials de les persones amb discapacitat física, les seves famílies, de les entitats que treballen en aquest sector i, en general, l’estat de Benestar. Aquests drets, molts dels quals encara avui no es poden exercir en plenitud, s’han conquerit amb molt d’esforç i gràcies a l’àrdua feina desenvolupada pel moviment associatiu al llarg de tants anys i no podem tolerar que ara s’esvaeixin així com així. Són avenços irrenunciables i no són susceptibles de cap reducció o retallada.

Des d’ECOM entenem que en temps de crisi econòmica com els que estem vivint cal prioritzar les polítiques socials per evitar una fractura social i tenir en compte els col·lectius més vulnerables, com és el cas de les persones amb discapacitat física.

En situacions com l’actual, el risc d’exclusió social de les persones amb discapacitat és molt més gran que el de la resta de la societat, donat el greuge comparatiu que tenen respecte la resta de la societat pel sobreesforç econòmic que han de fer per poder desenvolupar en igualtat d’oportunitats les seves vides. Un cop més, demanem a l’Administració Pública que donat el cas d’aplicar copagaments per accedir als serveis dels sistemes de serveis socials, que siguin els més ajustats possible i que tingui en compte aquest greuge econòmic i les rendes de les persones.

Com a representants del col·lectiu de persones amb discapacitat física, ECOM es veu en el dret de demanar garanties pel manteniment dels drets de les persones amb discapacitat física i perquè puguin gaudir de plena autonomia personal i igualtat d’oportunitats per dur a terme els propis projectes de vida.

Per això, ECOM insta les administracions públiques i els agents competents a:

- Que s’aturin les retallades en els drets reconeguts per la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de Dependència, i que es vetlli per garantir aquests drets a totes les persones amb discapacitat, sense retards ni ajornaments.

- Una aposta ferma de les administracions per garantir el dret de les persones amb discapacitat física a viure en ambients desinstitucionalitzats (no en serveis residencials), afavorint sempre que es pugui l’estada de les persones a la pròpia llar.

- Desenvolupament de l’assistent personal per a persones dependents i l’establiment convençut per part de l’administració d’un Servei d’Assistència Personal sense limitacions horàries i adaptat a les necessitats de cada persona.

- Una aposta ferma per afavorir la igualtat d’oportunitats a l’accés al món del treball i el manteniment, amb un finançament digne, del model català de treball protegit i de participació del Tercer Sector Social en la formació i inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat física a l’empresa ordinària. Les retallades en les polítiques actives d’ocupació aquest 2012 han dinamitat els serveis de suport a la inserció d’aquest col·lectiu, uns serveis imprescindibles perquè la inserció laboral d’aquest col·lectiu –de per si ja molt complicada– sigui possible, i més en un entorn socioeconòmic com l’actual, amb menys ofertes de feina i major demanda i competitivitat. L’accés a una feina és un punt molt important perquè les persones puguin avançar cap a l’autonomia personal i la vida independent, i per evitar posar en perill altres drets fonamentals. Si les persones no hi poden accedir, cal garantir-los alguna alternativa i/o prestació econòmica perquè no quedin desateses.

- Reconeixement i suport al sector no lucratiu de serveis d’atenció a les persones com un actor decisiu en l’impuls i desenvolupament de polítiques de cohesió i de benestar social.

- Priorització del sector de la discapacitat física (atenent la seva funció social envers els col·lectius més vulnerables i el seu rol fonamental pel desplegament del sistema públic català de serveis socials) en la tramitació i resolució de les convocatòries destinades al finançament de l’activitat associativa i de promoció de la participació del teixit associatiu, i establiment de mecanismes que garanteixin l’estabilitat en el pagament. Les retallades aplicades i els retards en els pagaments a les entitats de l’àmbit de la discapacitat física estan provocant inevitablement un procés progressiu de desmantellament de recursos i suports, que està tenint conseqüències negatives en el benestar d’aquestes persones i les seves famílies, així com per la seva inclusió social.

- Augment, o com a mínim, manteniment de les dotacions pressupostàries destinades a les persones amb discapacitat física, i les entitats d’aquest àmbit, i presa de consciència de les necessitats reals del sector a l’hora d’elaborar aquests pressupostos.

En definitiva, ECOM demana a les Administracions Públiques un compromís ferm amb els objectius d’inclusió de les persones amb discapacitat física i les seves famílies, així com suport a les entitats del Tercer Sector Social que vetllen pel benestar d’aquestes persones, mitjançant el desenvolupament de legislacions, polítiques, estratègies i decisions que mantinguin la discapacitat física en llocs rellevants i permanents en l’agenda política.