Regulat l'accés de les persones amb discapacitat a la carrera judicial

Segons publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) de l'11 d'abril, s'ha fet efectiu l'Acord del Consell General del Poder Judicial pel qual es regula l'accés de les persones amb discapacitat a la carrera judicial.

La disposició, de rang reglamentari, modificia la normativa d'ingrès a la carrera judicial per garantir l'accés amb plenes garanties de les persones amb discapacitat.

Segons aquesta nova norma, les persones amb discapacitat tindran dret a que les oposicions i concursos d'ingrès a la Carrera Judicial es desenvolupin amb respecte als principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i compensació de desaventatges, en les condicions regulades a la Llei Orgànica del Poder Judicial i en el Reglament publicat el passat 11 d'abril.

Els principis anteriors seran també aplicables a les proves de promoció i especialització dels membres de la carrera judicial, quan en aquestes hi participin persones amb discapacitat.

Així mateix, es preveu que a les oposicions i concursos, proves de promoció i especialització dels membres de la carrera judicial, cursos de formació o periodes de pràctiques, s'establiran per a les persones amb discapacitat les adaptacions i ajustaments raonables de temps i mitjans per a la seva realització, quan fossin precisos per tal d'assegurar la seva participació en condicions d'igualtat.

Des de l'any 2003, quan es va modificar la Llei Orgànica del Poder Judicial, existeix una reserva del 5% en favor de persones amb discapacitat per accedir a la carrera judicial, però fins ara no s'havia regulat detalladament aquesta mesura d'acció positiva.